Newsletter de filozofie 30 May 2020
View this email in your browser

Nr. 4-5 (168-169) / aprilie-mai 2020

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Aniela-Ioana Corlăteanu, Dialogue and Argumentation in the Public Space, Sciendo, 2020
 2. Madalina Diaconu, Monika Kirloskar-Steinbach (Hrsg.), Environmental Ethics: Cross-cultural Explorations, Alber, 2020
 3. Alexandru Surdu, Niels Öffenberger, Marius Augustin Draghici, Oana Vasilescu (Hrsg.), Moderne aristotelische Forschungsergebnisse in Rumänien, Olms, 2020
 4. Maria Șerban, Sune Holm (eds.), Philosophical Perspectives on the Engineering Approach in Biology, Routledge, 2020
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Răzvan Diaconescu, "Introducing H, an Institution-Based Formal Specification and Verification Language", Logica Universalis, Volume 14, 2020
 2. Mădălina Guzun, "Translation as an Ethical Relationship between Ethics and Politics. An Interpretive Reading of Emmanuel Levinas", Religions, 2019
 3. Lavinia Marin, Sean Sturm, "‘Why aren’t you taking any notes?’ On note-taking as a collective gesture", Educational Philosophy and Theory, 2020
 4. Cristina Voinea, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Julian Savulescu, "The Internet as Cognitive Enhancement", Science and Engineering Ethics, 2020
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Madalina Diaconu, "Von prämoderner Naturliebe zum (trans)nationalen Umweltaktivismus: Der Fall Rumänien", in: Madalina Diaconu, Monika Kirloskar-Steinbach (Hrsg.), Environmental Ethics: Cross-cultural Explorations, Alber, 2020
 2. Maria Serban, Sara Green, "Biological Robustness: Design, Organization and Mechanism", in: Maria Șerban, Sune Holm (eds.), Philosophical Perspectives on the Engineering Approach in Biology, Routledge, 2020
 3. Sorana Corneanu, "Joseph Glanvill on Imagination, Method and the Art of Thinking", in: Gideon Manning (ed.), Testimonies: States of Mind and States of the Body in the Early Modern Period, Springer, 2020
 4. Viorel Cernica, "Nae Ionescu and the Origins of Phenomenology in Romania", in:  Witold Płotka, Patrick Eldridge (eds.), Early Phenomenology in Central and Eastern Europe, Springer, 2020
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

 

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Eduard Bucur, Dorinţa naturală de a căuta adevărul la Toma de Aquino în Summa contra gentiles, Editura Galaxia Gutenberg, 2020
 2. Viorel Cernica (coord.), Studii in hermeneutica pre-judicativa si meontologie, Editura Universitatii din Bucuresti, 2020
 3. Nora Grigore, Despre rolul elitelor în societatea deschisă, Editura Ars Docendi, 2019
 4. Camil Golub, Evolutie si logica, Editura Universitatii din Bucuresti, 2020
 5. Mihai-George Hancu, The Terminology of Ancient Greek Cosmogonies, Editura Universitatii din Bucuresti, 2019
 6. Adrian Nita, Epoca spiritului, Editura Institutul European, 2020
 7. Mihaela Pop, Oana Serban (ed.), Idei filosofice si arta contemporana, Editura Universitatii din Bucuresti, 2020
 8. Nicolae Râmbu, Comunicare interculturală, Editura UAIC, 2020

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară

 1. Noemina Campean, "Introduction to cinema and psychoanalysis: the woman as shadow or mask - thematic dossier", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 2. Noemina Campean, "Jelinek and Haneke. The eviscerated woman as the object of gaze", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 3. Flaviu Victor Campean, "The demon women and their masquerades - A few symptoms of japanese cinema", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 4. Ioana Ciovarnache, "The weft of truth and lies and its misdemeanours. Analysing the role and scope of lies in About Elly and other movies of Asghar Farhadi", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 5. Livia Diosan, "Ai No Corrida and feminine eroticism. Around a controversial glimpse of the head of Medusa (Nagisa Oshima, 1976), Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 6. Cosmin Dumitrescu, "Samuel Hartlib și relațiile acestuia cu Royal Society din Londra", Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
 7. Gabriel Iliescu, Imposibilitate acțională, două interpretări. Interpretarea modală, Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
 8. Gabriel Lazar, "Loving the perfect other", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 9. Veronica Lazar, "Critical history, subversion and self-subversion: the curious cases of Jean Mabillon and Richard Simon (I/II)", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 10. Stelian Manolache, În căutarea certitudinii – Nicolaus Cusanus, matematica și logica modernității, Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
 11. Andrei Marasoiu, O înțelegere pragmatistă a indispensabilității, Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
 12. Delia Nan, "Another/ The other. The Woody Allen's Women", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 13. Daniel Nica, Comunicare, autenticitate și uniformizare socială, Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
 14. Ioan Pop-Curseu, "Dario Argento and the mother-witch: psychoanalysis of an obsessive image", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 15. Mihai Rusu, "Worlds, objects, and theories of fiction", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 16. Ligia Smarandache, "Film as a method of scientific research: a laboratory for post-modern practices", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 17. Mihaela Turcanu Lazarov, "Jules et Jim by François Truffaut or the unbearable lightness of the feminine", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no. 1, 2020
 18. Viorel Vizureanu, Intuiționismul lui Brouwer și cel al lui Bergson în lectură comparativă. Temporalitate și subiectivitate, Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară

 

D) Traduceri
 1. Ludwig von Bertalanffy, Relativitatea categoriilor, traducere de Dragoș Popescu, in: Revista de filosofie, Tomul LXVII, Nr. 2, 2020
 2. Barbara Cassin, Vocabularul european al filosofiilor, traducere și adăugiri la ediția în limba română coordonate de Anca Vasiliu și Alexander Baumgarten, Editura Polirom, 2020
 3. Georges Didi-Huberman, În fața imaginii. Întrebare despre finalitatea unei istorii a artei, traducere de Laura Marin, Editura Tact, 2020
 4. Matthew Levering, Scriptura şi metafizica: Toma de Aquino şi renaşterea teologiei trinitare, traducere de Dan Tomulet, Editura Sapientia, 2020
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

 

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 1. CfP: Studia Phænomenologica Vol. 21 / 2021 – From Witnessing to Testimony. Deadline for papers: November 15, 2020.
 2. CfP: Revista de filosofie, Vol. 64, nr. 2: Kierkegaard și conceptul de critică. Termen limită: 10 octombrie 2020.
 3. CfP: Revista de filosofie, Vol. 65, nr. 1: Aniversare Emil Cioran – 110 ani de la naștere. Termen limită: 10 mai 2021.

 

B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academicee

 

 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2020 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list