Newsletter de filozofie 28 February 2019
View this email in your browser

Nr. 1-2 (153-154) / ianuarie-februarie

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Marius Ion Benţa, Experiencing Multiple Realities. Alfred Schutz’s Sociology of the Finite Provinces of Meaning, Routledge, 2018
 2. Lucian Blaga, Die Entstehung der Metapher und der Sinn von Kultur, New Academic Press, 2019
 3. Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 4. Ion Dur, Cioran – A Dionysiac with the voluptuousness of doubt, Vernon Press, 2019
 5. Nicolaus Olahus, Epistulae: 1523–1533, Reciti, 2018
 6. Mihaela-Alexandra Tudor, Gheorghe Clitan, Marcia Marat Grilo (eds.), Politique et religion au défi de la communication numérique, L´Hartmann, 2018
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Maria Alina Asavei, "The art and politics of imagination: remembering mass violence against women", Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2019
 2. Constantin C. Brîncuş, "Philosophical Accounts of First-Order Logical Truths", Acta Analytica, 2019
 3. Cristian Ciocan, "Embodiment and Animality", Journal of the British Society for Phenomenology, Vol. 50, Issue 2, 2019
 4. Mara-Daria Cojocaru, "Passionate reasoning as emotional understanding: pragmatism and using emotions in inquiry", Philosophia, Volume 46, Issue 3, 2018
 5. Cristian Dimitriu, "Odious Debts and International Fair Trade", Daimon: Revista Internacional de Filosofia, No. 76, 2019
 6. Octavian Gabor, "Liturgical Theology after Schmemann: An Orthodox Reading of Paul Ricoeur" (Book review), Phenomenological Reviews, 2019
 7. Alexandru Marcoci, "On a Dilemma of Redistribution", Dialectica, 2019
 8. Andrei Mărăşoiu, "Understanding, Problem-Solving, and Conscious Reflection", Acta Analytica, Vol. 34, Issue 1, 2019
 9. Andrei Mărăşoiu, "Wisdom and Reason", Croatian Journal of Philosophy, Vol. 18, Issue 2, 2018
 10. Mihaela Mihai, "Understanding complicity: memory, hope and the imagination", Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2019
 11. Nicolae Morar, Jonathan Beever, "The epistemic and ethical onus of ‘One Health’", Bioethics, 2019
 12. Delia Popa, “The Veil of Appearance. Phenomenological Inquiries on Husserlian Methodology“, Phainomenon, No. 27, 2018
 13. Julian Savulescu, Peter Singer, "An ethical pathway for gene editing", Bioethics, 2019
 14. Mona Simion, J. Schnurr, E.C. Gordon, "Epistemic norms, closure, and no-belief hinge epistemology", Synthese, 2018
 15. Aurelia-Ana Vasile, "The Műnchausen Effect and the post-truth era advertising messages. Critical analysis on fallacious and enthymematic advertising slogan argumentation", Essachess - Journal for Communication Studies, Vol. 11, No. 2, 2018 
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Alexandra Anisie, "Complexe significabile or res significata? James of Eltville between Chatton and Rimini", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 2. Alexander Baumgarten, "Scientia sine evidentia. Theology and science at Godescalc of Nepomuk and James of Eltville", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 3. Alexandra Baneu, "To Will or not to Will? James of Eltville on Whether We Must Want the Same Thing as God", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 4. Monica Brinzei, Ioana Curut, "From Author to authority : James of Eltville legacy in Vienna", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 5. Monica Brinzei, "When Theologians play Philosopher in Paris 1369: a lost confrontation between James of Eltville and his socii on the perfection of species and its infinite latitude", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 6. Luciana Cioca, "Knowing God’s existence according to James of Eltville’s Sentences Commentary I, q. 6", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 7. Ioana Curut, "What Does God Know? James of Eltville and his Fellow Cistercians on Divine Knowledge", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 8. Ioana Duta, “Forgetting Happiness: A View on Prioritizing Desires”, in: Tim Madigan, Tim Delaney (eds.), A Global Perspective on Friendship and Happiness, Vernon Press, 2018
 9. Andrei Marinca, "What Does God Know? James of Eltville and his Fellow Cistercians on Divine Knowledge", in: Monica Brinzei (ed.), The Cistercian James of Eltville († 1393), Brepols, 2018
 10. Alexandra Megearu, "Bodily Pain and the Breakdown of Language in Algerian Testimony and Literature", in: Espen Dahl, Cassandra Falke, Thor Eirik Eriksen (eds.), Phenomenology of the Broken Body, 2019
 11. Delia Popa, “L’image interdite : Didi-Huberman en dialogue avec Agamben” in: R. Calin, T. Dangel, R. Vinco (eds.), Die Tradition der Negativen Theologie in der Deutschen und Französischen Philosophie, Winter Verlag, 2018
 12. Delia Popa, “L’imaginaire de la vulnérabilité sociale. De la culpabilité à la responsabilité” in E. Boublil (ed.), Vulnérabilité et empathie, Hermann, 2018
 13. Elisabeta Radu, “How to Prepare for the Golden Age of Happiness”, in: Tim Madigan, Tim Delaney (eds.), A Global Perspective on Friendship and Happiness, Vernon Press, 2018
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Cristian Bodea, "Intersubjectivity as non-specular mimesis", Internationaler Marc-Richir-Kongress: Transpositionen des Denkens. Marc Richirs Projekt einer Neugründung der Phänomenologie, Bergische Universität Wuppertal, 26. - 29. März 2019
 2. Veronica Cibotaru, "La critique ingardenienne de l’idéalisme de Husserl", Early Phenomenology in Poland in the Context of the Phenomenological Movement, Polish Academy of Sciences, Paris, January 18, 2019
 3. Lucian Ionel, "Self-Counsciousness as a Living Kind", Naturalism and Sociality, Sydney, February 14th-15th, 2019
 4. Lucian Ionel, "Language and Conceptual Content in Hegel’s Encyclopedia", Hegel Congress 2018, University of Tampere Main Building, Finland, 5-8 June, 2018
 5. Lucian Ionel, "Is there a Human Capacity for War?", New Wars and Philosophy Workshop, November 2-3, 2018
 6. Bogdan Ivan, "L’écart et le lien. Du lien social, avec Miguel Abensour et Marc Richir", Internationaler Marc-Richir-Kongress: Transpositionen des Denkens. Marc Richirs Projekt einer Neugründung der Phänomenologie, Bergische Universität Wuppertal, 26. - 29. März 2019
 7. Ovidiu Stanciu, "Phénomènes-de-monde et différence cosmologique. Richir et Fink", Internationaler Marc-Richir-Kongress: Transpositionen des Denkens. Marc Richirs Projekt einer Neugründung der Phänomenologie, Bergische Universität Wuppertal, 26. - 29. März 2019
 8. Dan Zeman, "Subject-Contextualism and the Meaning of Gender Terms", Meaning and Reality in Social Context, Taipei, Taiwan, 15-16 January, 2019
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ionuț Bârliba, Drumul către sine. Kierkegaard și devenirea în limitele stadiilor existenței, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2018
 2. Vasile Bicaciu, Instituțiuni filosofice (Vol. I: Logica + Vol. II: Metafizica + Vol. III: Filosofia Morală), Editura Eikon, 2018
 3. Ion Tanasescu, Brentano - Comte - Mill: ideea filosofiei ca stiinta, Editura Institutul European, 2018
 4. Nicolae Turcan, Când adevărul poartă numele dragostei - Studii de teologie și filosofie, Editura Eikon, 2018
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Ana Bazac, "Au-delà de Rawls, même s’il soit point de départ: religion et raison publique en démocratie", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 42, 2018
 2. Dragoș Bîgu, "Un cadru pentru analiza etică a ghionturilor", Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019
 3. Mihail-Valentin Cernea, "Dilemele etice ale industriei Big Data şi limitele teoriilor morale consacrate: un studiu de caz", Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019
 4. Dana Gagniuc-Buzura, "Prin valoarea morală spre sentimentul libertăţii în finitudine. Posibile soluţii la criza contemporană a valorilor" (Book review), Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019
 5. Ştefan-Dominic Georgescu, "Consideraţii privind natura şi rolul codurilor de etică şi deontologice", Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019
 6. Gabriel Hasmațuchi, "Încercări de redefinire morală" (Book review), Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019
 7. Vasile Petru Hațegan, "Aplicații practice ale filosofiei în organizații", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 42, 2018
 8. Adriana Neacșu, "Mantique humaine et mantique divine. La critique des formes communes de la divination par Jamblique", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 42, 2018
 9. Cătălin Stănciulescu, "Noica, realism şi idealism", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 42, 2018
 10. Constantin Stoenescu, "Despre ideea invariabilității legilor naturale la Comte și Mill", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, Nr. 42, 2018
 11. Radu Uszkai, "Câteva probleme adiţionale cu drepturile de autor", Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019
 12. Cristina Voinea, "O critică a instrumentalismului şi determinismului tehnologic. Cazul Internetului", Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019 
 13. Alexandra E. Zorilă, "Mai moral, dar acelaşi? – Efectele bioameliorării morale asupra identităţii personale", Revista de Filosofie, Tomul LXVI, Nr. 1, 2019                                                                                                                                                                                                                         sus
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Sergiu Bălan, "Semnificaţia conceptuală a „sintezei moderne” în filosofia contemporană a biologiei", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 2. Alexandru Boboc, "Categoriile estetice în „ontologia critică” a lui N. Hartmann", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 3. Ioan Buș, "Argumentarea kantiană a principiului permanenţei substanţei", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 4. Rodica Croitoru, "A patra antinomie a raţiunii pure, sursă intelectuală a Religiei doar în limitele raţiunii", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 5. Marius Dobre, "Argumentarea prin analogie. Puncte de vedere logice si retorice", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018 
 6. Marius Dobre, "Teoria dreptății din Republica lui Platon în faţa atacului popperian", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 7. Mircea Dumitru, "'Expresiile obişnuite nu au o logică exactă si sistematică' - Remarci asupra contribuţiilor lui P. F. Strawson la teoria logică", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 8. Ştefan-Dominic Georgescu, "Aspecte ale gândirii speculative la Kant, Fichte şi Schelling", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 9. Iulian Grigoriu, "Filosofia matematicii şi eşecul logicist în Tractatus logico-philosophicus", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 10. Gabriel Iliescu, "Funcţiile de adevăr ale logicii bivalente clasice şi echivalarea lor prin evenimente", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 11. Titus Lates, "Primele manuale de logică în limba română şi logica din primele manuale (până la 1918)", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 12. Cornel-Florin Moraru, "Genuri ale ființei și categorii mimetice în Sofistul lui Platon", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 13. Ionel Narița, "Cuantificarea", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 14. Şerban N. Nicolau, "Teoria logico-clasică a raţionamentului în opera aristotelică", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 15. Ionel Narița, "Fapte şi acte", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 16. Horia Vicenţiu Pătrașcu, "Imaginea şi simbolul vieţii", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 17. Mihai Popa, "Formele ideale și fenomenul originar la Platon şi Goethe", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 18. Dragoș Popescu, "Structură categorială şi transformări de structuri categoriale în sisteme speculative (I)", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018                                                 sus
D) Traduceri
 1. Antoine Arnauld, Pierre Nicole, Logica sau arta de a gândi (Fragment), traducere de Alexandru Boboc, in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (ed.), Probleme de logică, Vol. XXI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018
 2. Alin Fumurescu, Compromisul. O istorie politică și filozofică, traducere de Doru Căstăian, Editura Humanitas, 2019           
 3. Jean Grondin, Despre sensul vieții, traducere de Manuela Kaufmann, Editura Galaxia Gutenberg, 2019
 4. Anders Nygren, Eros și agape. Prefaceri ale iubirii creștine, traducere de Wilhelm Tauwinkl, Editura Humanitas, 2019          
 5. John S. Searle, Mintea. Scurtă introducere în filosofia minții, traducere de Iustina Cojocaru, Editura Herald, 2018                
 6. Neven Sesardić, Când rațiunea pleacă în vacanță. Filozofii în politică, traducere de S.G. Drăgan, Editura Humanitas, 2019                                                                                    
 7. Raymond M. Smullyan, Teoremele gödeliene de incompletitudine, traducere de Virgil Drăghici, Editura Casa Cărții de Știință, 2019
 8. Robert Sokolowsky, Credinţă creştină şi înţelegere umană, traducere de Cornelia Dumitru, Editura Galaxia Gutenberg, 2019                                                                                                                                                                                                                                                                             sus
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Bucharest Workshop in Animal Ethics, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 17th January, 2019
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 2, Nr. 2: Filosofia pentru copii ca filosofie aplicată. Termen limită: 1 martie 2019
 2. CfP: Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 2, Nr. 3: Filosofie și cultură popTermen limită: 1 octombrie 2019
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: 1st Bucharest Conference in Analytical Political Theory. Deadline for abstracts: 1st of March 2019
 2. CfP: Speaking Bodies. Embodied Cognition at the Crossroads of Philosophy, Linguistics, Psychology and Artificial Intelligence
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2019 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list