Newsletter de filozofie 12 October 2017
View this email in your browser

Nr. 9 (135) / septembrie 2017

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter (Hrsg.), Grenzen im Denken Europas: Mittel- und osteuropäische Ansichten, New Academic Press, 2017.
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Florian Cova, "Intentional action and the frame-of-mind argument: new experimental challenges to Hindriks", Philosophical Explorations, Volume 20, Issue 1, 2017
 2. Dragos Duicu,  "Le déplacement de la question téléologique dans la philosophie phénoménologique de Patočka" , Revue de métaphysique et de morale, La phénoménologie de Jan Patočka,  2017/3 (N° 95)
 3. Anca Gheaus, "Love and Justice: a Paradox?", Canadian Journal of Philosophy, Volume 47, 2017 - Issue 6
 4. Cristian Micu, "Ruskin réconcilié chez M. de Charlus", in: Nouvelle revue d'esthétique 2016, n° 17
 5. Bogdan Minca, "Heidegger’s Return to the Cave: The Interpretation of the Platonic Cave Allegory and Theaetetus as an Early Indication of Kehre and Ereignis", Heidegger Studies, Volume 33, 2017
 6. Nicolae Morar, Jonathan Beever, "Interconnectedness and Interdependence: Challenges for Public Health Ethics",  The American Journal of Bioethics, Volume 17, Issue 9, 2017
 7. Alexandra Pârvan, "Metaphysical Resources for the Treatment of Violence: The Self–Action Distinction", Philosophy, Psychiatry, and Psychology, Volume 24, Number 3, September 2017
 8. Alexandra Pârvan, "Changing Internal Representations of Self and Other: Philosophical Tools for Attachment-informed Psychotherapy With Perpetrators and Victims of Violence", Philosophy, Psychiatry, and Psychology, Volume 24, Number 3, September 2017
 9. Julian Savulescu, Christopher Gyngell, Thomas Douglas, "The Ethics of Germline Gene Editing", Journal of Applied Philosophy, Volume 34 Issue 4, August 2017
 10. Ovidiu Stanciu, "De la manifestation au réel", Revue de métaphysique et de morale, La phénoménologie de Jan Patočka,  2017/3 (N° 95)
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Ileana Borțun, "Authenticity and Plurality: From Heidegger’s «Anyone» to Arendt’s «Common Sense» and Back Again", in: Schmid, Hans Bernhard, Thonhauser, Gerhard (Eds.), From Conventionalism to Social Authenticity, Springer, 2017
 2. Gabriel Cercel, "Die Permanenz des Übergangs. Der Balkan als innere Grenze der rumänischen Kultur", in: Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter (Hrsg.), Grenzen im Denken Europas: Mittel- und osteuropäische Ansichten, New Academic Press, 2017
 3. Alexandru Cosmescu, "Teaching Philosophy in Moldova: Exploring Practices", in: Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter (Hrsg.), Grenzen im Denken Europas: Mittel- und osteuropäische Ansichten, New Academic Press, 2017
 4. Andreea Deciu Ritivoi, "Narrative in Dark Times", in: Hanna Meretoja, Colin Davis (Eds.), Storytelling and Ethics, Routledge, 2017
 5. Mădălina Diaconu, "Wenn Europa zu sich kommt. Modelle der Grenze und der europäischen Identität in der rumänischen zeitgenössischen Philosophie und Literatur", in: Mădălina Diaconu, Bianca Boteva-Richter (Hrsg.), Grenzen im Denken Europas: Mittel- und osteuropäische Ansichten, New Academic Press, 2017
 6. Claudia Serban, “A priori, nécessité, facticité, ego. Husserl critique de Kant”, in Antoine Grandjean (ed.), Kant et les Empirismes, Classiques Garnier, 2017

D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

 1. Rodica Croitoru, "Le platonisme récurrent de l'ame dans l'Opus Postumum”. Kant et l'humain: géographie, psychologie et anthropologie. ​XIII congrès de la Société d'études kantiennes de langue française, Universidade Portucalense, Porto, 13-15 SEPTEMBRE 2017
 2. Dana Dragunoiu, "What to Do About Suffering? Nabokov, Dostoevsky, Nietzsche and Hessen", Symposium on Russian Philosophy, August 31, 2017
 3. Dana Jalobeanu, "Spirits Coming Alive: The Subtle Alchemy of Francis Bacon’s Sylva Sylvarum", Colloquium Premodern Conversations, Berlin, September 2017
 4. Bogdan Nita, "Kant’s Common Sense as a Key Concept to Explain the Aesthetic Judgment and its Relevance to Cognition", The Cognitive Relevance of Aesthetics, University of Tampere, August 31–September 2, 2017
 5. Claudia Șerban, "Y a-t-il un intérdit anthropologique dans la philosophie transcendantale de Kant?”. Kant et l'humain: géographie, psychologie et anthropologie. ​XIII congrès de la Société d'études kantiennes de langue française, Universidade Portucalense, Porto, 13-15 septembre 2017
 6. Elena Partene, "Liberté et histoire: la question de l'institution”. Kant et l'humain: géographie, psychologie et anthropologie. ​XIII congrès de la Société d'études kantiennes de langue française, Universidade Portucalense, Porto, 13-15 septembre 2017
 7. Ion Tanasescu, “Brentanos vierte Habilitationsthese und die Idee der Psychologie als Wissenschaft”. Die Philosophie Franz Brentanos, 5-7 Oktober 2017, Karl-Franzens-Universität Graz
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ștefan Bolea, Biblia Nihilistă, Editura Non Fiction, 2017
 2. Dan D. Farcas, Enigma lumilor paralele, Editura Scoala Ardeleana, 2017
 3. Bogdan Tataru-Cazaban, Corpul ingerilor. Fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor ceresti, Editura Humanitas, 2017
 4. Octavian Cocos, Respingerea tuturor ereziilor, Editura Herald, 2017
 5. Andrei Marga, Filosofia lui Habermas, Editura Rao, 2017
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Marin Aiftinca, "Opera de artă – simbol estetic",  Revista de Filosofie, Nr.3, 2017
 2. Ramona Ardelean, "Eul ca structură a alterităţii originare", Revista de Filosofie, Nr.3, 2017
 3. Ioan Biris, "Spre o naturalizare a ontologiei entităţilor literare fictive. Schiţă posibilă", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 4. Florina Dobre Brat, "Filosofia limbajului la vechii indieni pe teme şi «autori»" , Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 5. Marius Dobre, "Filosofia spaţiului plan sau Bărăganul reinventat la Vasile Băncilă", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 6. Marius Augustin Draghici, "De ce nu este Mioriţa operă folclorică", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 7. Emilia Faur, "Avangarda şi explorarea „medium-ului” – sublim şi raţionalitate tehnică", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 8. Lorin Ghiman, "Aici şi acum: tematizări postkantiene ale sublimului în epoca revoluţiilor politice şi culturale", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 9. Victor Emanuel Gica, "Figura lui Titu Maiorescu prin discipolii lui", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 10. Ştefan-Sebastian Maftei, "Sensus communis şi teorii ale cosmopolitismului estetic", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 11. Mona Mamulea, "Maiorescu despre filosofie ca Scientia niversalis: însemnări pe marginea ediţiei Titu Maiorescu – Opera filosofică (2017)", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 12. Viorella Manolache, "K.A. Appiah is coming to dinner: cosmopolitism & etică", Revista de Filosofie, Nr.3, 2017
 13. Raluca Nestor Oancea, "Heidegger şi paradigma artei contemporane", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 14. Horia Vicentiu Patrascu, "Revalorizarea scepticismului în opera franceză a lui E.M. Cioran", Revista de Filosofie, Nr.3, 2017
 15. Dragos Popescu, "Vechile scrieri româneşti şi semnificaţia lor filosofică. Privire generală", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 16. Constantin Stroe, "Samuil Micu şi filosofia cea lucrătoare (etica)", Revista de Filosofie, Nr.3, 2017
 17. Henrieta Anisoara Şerban, "O lectură a imaginii noocratului, un conducător etic", Revista de Filosofie, Nr.3, 2017
 18. Oana Şerban, "Alternative ale determinării „subiectului estetic” în modernitate: autonomie, criticism şi (inter)subiectivitate", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
 19. Gaberiela Tanasescu, "Naţionalismul doctrinar – Aurel C. Popovici", Revista de Filosofie, Nr.4, 2017
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară D) Traduceri
 1. Toma d'Aquino, Albert cel Mare, Arta alchimiei (Compozitia Compozitiilor - Despre Piatra Filosofala - Despre Arta Alchimiei), traducere de Gabriel Doru Avram, Editura Herald, 2017
 2. Matei Calinescu, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism, traducere de Tatiana Patrulescu si Radu Turcanu, Editura Polirom, 2017
 3. Mircea Eliade, Nasteri Mistice, traducere de Mihaela Grigore Paraschivescu, Editura Humanitas, 2017
 4. Immanuel Kant, Falsa subtilitate a celor patru figuri silogistice, traducere de Alexandru Boboc, in: Revista de Filosofie, Nr.3, 2017 
 5. Mazzino Montinari, Ce a spus Nietzsche, traducere de Alexandru Boboc, in: Revista de Filosofie, Nr.4, 2017 
 6. Maurice Merleau-Ponty, Vizibilul și invizibilul, traducere de Livia Cătălina Toboșaru și Delia Popa, Editura Tact, 2017
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Școala de vară Logos - ediția I: "Traducere, exegeză, interpretare", Vatra Dornei, 15-20 Septembrie 2017
 2. Conferința națională Estetică și Teorii ale Artelor (ETA), a șasea ediție, 22-23 Septembrie 2017, UBB Cluj
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Journal for the Study of Religions and Ideologies. Topic: Religion and Religious Ideologies Supporting Bioethical Practices in a Contemporary Secular Society. Deadline: October 15th 2017
 2. CfP: Studia Phaenomenologica, Vol. XVIII (2018). Special Issue: The Promise of Genetic Phenomenology. Guest Editors: Christian Ferencz-Flatz and Andrea Staiti. Extended Deadline: 31 December 2017.
 3. CfP: Annals of the University of Bucharest, European and Asian Perspectives on Applied Ethics. Editors: Shunzo Majima (University of Hiroshima) and Emilian Mihailov (University of Bucharest). Deadline for submission: 1 Decembrie 2017
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: International Conference “Reformation and Modernity”, Bucharest, November 17-18, 2017. Submission of Papers: October 15, 2017
 2. CfP: Conferința internațională “Titu Maiorescu în cultura contemporană”. 24-25 Noiembrie 2017, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Deadline for abstracts: 25 octombrie 2017
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2017 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list