Newsletter de filozofie 13 August 2021
View this email in your browser

Nr. 7-8 (184-185) / iulie-august 2021

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Dragos Calma, Evan King (ed.), The Renewal of Medieval Metaphysics, Brill, 2021
 2. Mădălina Diaconu, Ideengeschichte Rumäniens, Brill, 2021
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Manuel Cojocaru, "The Creative Solution. Privileged Things as Heroic Objects", Philosophia (Springer), 2021
 2. Mihaela Constantinescu, Muel Kaptein, "Virtue and virtuousness in organizations: Guidelines for ascribing individual and organizational moral responsibility", Business Ethics, the Environment & Responsibility, 2021
 3. Christian Coseru, "The Middle Way to Reality: on Why I Am Not a Buddhist and Other Philosophical Curiosities", Sophia, 2021
 4. Rodica Croitoru, "The Transcendental Provocation of the Reason-Wisdom in the Opus postumum", Philosophia (Athens), 50, 2020
 5. Paul Marinescu, "The Duty of Memory Revisited: Ricoeur’s Contribution to a Crisis in French Historiography", Human Studies, 2021
 6. Alexandru Volacu, Vlad Terteleac, "Mitigating the costs of departure. Brain drain, disadvantage and fair burden-sharing", Ethics & Global Politics, 2021
 
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Sorin Baiasu, "Freedom in Sartre’s Phenomenology: The Kantian Limits of a Radical Project", in: Cynthia D. Coe (ed.), The Palgrave Handbook of German Idealism and Phenomenology, Palgrave Macmillan, 2021
 2. Constantin C. Brîncuş, "Logical Maximalism in the Empirical Sciences", in: Zuzana Parusniková, David Merritt (eds.), Karl Popper's Science and Philosophy, Springer, 2021
 3. Anca Gheaus, "Living through the pandemic: an experiment in egalitarian living for the middle classes?", in: Fay Niker, Aveek Bhattacharya (eds.), Political Philosophy in a Pandemic. Routes to a More Just Future, Bloomsbury, 2021 
 4. Dana Jalobeanu, "Francis Bacon on Sophists, Poets and other Forms of Self-Deceit (Or, What can the Experimental Philosopher Learn from a Theoretically Informed History of Philosophy?)", in: Alberto Vanzo, Peter R. Anstey (eds.), Experiment, Speculation and Religion in Early Modern Philosophy, Routledge, 2021
 5. Smaranda Marculescu, "Regards croisés sur la «solitude» des Thérapeutes (1967-2017)", in: Olivier Munnich, Sébastien Morlet (eds.), Les études philoniennes, Studies in Philo of Alexandria, Band 13, 2021
 6. Claudia Serban, "Transcendental Philosophy, Psychology, and Anthropology: Kant and Husserl on the 'Inner Man' and the Human Being", in: Cynthia D. Coe (ed.), The Palgrave Handbook of German Idealism and Phenomenology, Palgrave Macmillan, 2021
 7. Alexandru Volacu, "Should we hold elections during a pandemic?", in: Fay Niker, Aveek Bhattacharya (eds.), Political Philosophy in a Pandemic. Routes to a More Just Future, Bloomsbury, 2021 
 
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Ileana Bortun, "Witnessing the Future. A Temporal Perspective on Arendt’s Political Judgment", The Future as a Present Concern, 1– 3 September, 2021 (online)
 2. Cătălina Condruz, "Witnessing the Future. The Event of Birth and its Phenomenological Implications", The Future as a Present Concern, 1– 3 September, 2021 (online)
 3. Olivia Sultanescu, "Inference without rules", X Workshop on Philosophical Logic, Week 1: Adoption Problem, August 5-6, 2021 (online)
 
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 2. Andrei Cornea (ed.), Epicur şi epicureismul antic, Humanitas, 2021
 3. Wilhelm Dancă, Și cred, și gândesc. Viitorul unui dialog controversat, Editura Spandugino, 2021
 4. Mihnea Dobre, Cosmologia carteziană, Editura Universității din București, 2021
 5. Cristian Iftode, Viața bună. O introducere în etică, Editura Trei, 2021                                        
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Maria Roxana Bischin, "Phenomenology and the Levitation-Floating Feeling in Music's Nostalgia. An Endless Into-Falling", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no.2, 2021
 2. Veronica Lazăr, "Traducându-l pe Rousseau. Câteva note critice despre o traducere recentă a Contractului social", Transilvania, no. 5, 2021
 3. Cristian Nichitean, "Georg Lukács in the Labyrinth of Coexistence", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no.2, 2021
 4. Alina Noveanu, "…„Und doch statt der monas das Da-sein denken“. Heidegger, Leibniz und das Problem der Freiheit in der Auslegung Günther Neumanns" (Book review), Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no.2, 2021
 5. Andreea Popescu, "The Easy Approach to Group Agency. A Simple Realist View on Group Agents", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Issue no.2, 2021
 
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ștefan Bârzu, "Trăind întru moarte. O pledoarie anti-hermeneutică pentru ascultare", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 2. Remus Breazu, "Socrate în fața zeului. Apologia lui Socrate, 21 a-c", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 3. Viorel Cernica, "Pre-judecăți ale hermeneuticii 'postmoderne'. Schiță critică din unghiul hermeneuticii pre-judicative", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 4. Manuel Cojocaru, "Cum vorbim despre tăcere. Este nonjudicativul din tradiția zen doar o altă formă de pre-judicativ?", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 5. Cristina Cristea, "Către o hermeneutică pre-judicativă a sinelui", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 6. Dragoș Grusea, "Locul judecății infinite în sistemul kantian: de la non-finitul teoretic la cel estetic", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 7. Chris Octavian Ioniță, "Evidența evazivă. Negativul și apariția fenomenelor", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 8. Andreea Neagu, "Timpul așteptării și fenomenul nimicului", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 9. Cornel-Florin Moraru, "Nimicul ca începătură a filosofiei și ne-experimentarea. Gânduri asupra fragmentului lui Anaximandros", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 10. Andrei Simionescu-Panait, "Epictet și constituirea unei alte judecăți", in: Viorel Cernica (coord.), Studii în hermeneutica pre-judicativă și meontologie, Vol. 5, Editura Universității din București, 2021
 

D) Traduceri

 1. Michel Houellebecq, În prezența lui Schopenhauer, Humanitas, 2021
 
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Seminarul de filosofie din Valea Lăpușului, ediția a XXVI-a, 22–28 iulie 2021
 
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Studia UBB. Philosophia, No. 1, 2022. Hand – Work/Labor – Matter. Deadline: January 15th, 2022.
 2. CfP: Revista de filosofie aplicată: Vol. 4, issue 7 (Winter 2021): Contemporary Topics in Applied Ethics / Deadline: October 1st, 2021
 3. CfP: Hermeneia. Perception and Corporeality.
 4. CfP: Revue Roumaine de Philosophie, Volum 66, nr. 2, 2022: Teoria kantiană a ştiinţei. Programul teoretic kantian şi structura legică a ştiinţei. Termen limită: 1 iulie 2022.
 
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Experiența mărturiei: adevăr, memorie, identitate. Abordări fenomenologice. Conferința anuală a Societății Române de Fenomenologie. Deadline pentru rezumate: 1 septembrie 2021.
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
 
 
Copyright © 2021 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list