Newsletter de filozofie 01 November 2019
View this email in your browser

Nr. 10 (162) / octombrie 2019

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Lucian Ionel, Sinn und Begriff: Negativität bei Hegel und Heidegger, De Gruyter, 2019
 2. Marilena Vlad, Damascius et l’ineffable: Récit de l’impossible discours, Vrin, 2019
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Christian Ferencz-Flatz, "Eidetic intuition as physiognomics: rethinking Adorno’s phenomenological heritage", Continental Philosophy Review, Springer, 2019
 2. Dan Zeman, "Multiple Indexing Relativism about Predicates of Taste", Critica, Volume 51, number 151, 2019
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Ovidiu Stanciu: "Ébranlement (Erschütterung) de la finitude" ? La lecture heideggérienne de Fichte et son point aveugle. In: Max Marcuzzi (ed.), Fichte et l'ontologie, Presses Universitaires de Maresille, 2018
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Cristina Ionescu, “The Dialectical Method of Collection and Division and the Unity of the Phaedrus”, SPEP 58: The 58th Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Pittsburgh, Pennsylvania, 31 October- 2 November 2019
 2. Bogdan Minca, "Zusammengehörigkeit und Unter-Schied Zu Heideggers Identität und Differenz", Kolloquium I: Zur Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt, Eberhard Karls Universität Tübingen, 8.- 10. November 2019
 3. Alina Noveanu, "»Soviel Sein, soviel Schein«. Heideggers Rettung der ›Pseudes-Doxa‹", Kolloquium I: Zur Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt, Eberhard Karls Universität Tübingen, 8.- 10. November 2019
 4. Delia Popa, "Affective Imagination: The Shared Awareness of our Dreams", SPEP 58: The 58th Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Pittsburgh, Pennsylvania, 31 October- 2 November 2019
 5. Mona Simion, "Evidence", Perception: Epistemology and Mind, University of Glasgow, Scotland, 25-26 October 2019 
 6. Ovidiu Stanciu, "The Myth as a Phenomenological Problem", Workshop “Phenomenology today: contemporary problems in phenomenology in the face of the 21st century”, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 5 November, 2019
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ștefan Bolea, Jung Și Filosofia Umbrei, Editura Tracus Arte, 2019
 2. Andi Mihalache, Confesiuni, vestigii, temporalități, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2019
 3. Adrian Muraru, Influențe platonice asupra lui Galenus, Editura Eikon, 2019
 4. Constantin Stoenescu, Filosofie și ecologie, Editura Universității din Bucuresti, 2019
 5. Gheorghe Vlăduțescu, Exerciții de hermeneuti, Editura Universității din Bucuresti, 2019
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Alexandra Anisie, "Magali Roques, L’essentialisme de Guillaume D’Ockham, Paris, Vrin, 2016" (Book review), Chora 17, 2019
 2. Andrei-Tudor Man, "Luc Brisson, Seamus O’Neill, Andrei Timotin (Eds.), Neoplatonic Demons and Angels. Brill, 2018" (Book review), Chora 17, 2019
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară

 

D) Traduceri
 1. Pierre Hadot, Filozofia ca mod de viață. Convorbiri cu Jeannie Carlier și Arnold I. Davidson, traducere de Adrian Cotora, Editura Humanitas, 2019
 2. Martin Heidegger, Conceptele fundamentale ale metafizicii, traducere de Paul Gabriel Sandu, Editura Humanitas, 2019
 3. Max Picard, Atomizarea, traducere de Ioan Milea, Editura Limes, 2019
 4. Karl R. Popper, Lecția secolului trecut, traducere de Florin Dumitrescu, Editura Baroque Books & Arts, 2019
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferințele Centrului de Dialog între Teologie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, 2019-2020
 2. Bucharest Graduate Conference in Early Modern Philosophy, Bucharest, 1-2 noiembrie 2019
 3. Conference "Eclecticism and Eclectic Philosophy in the 17th and 18th centuries", Bucharest, 4-5 November 2019
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: The Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series - The Philosophy of the Philokalia. Deadline for abstracts: February 1st, 2020.
 2. CfP: Diakrisis, Vol. 3 (2020): “Life: Philosophical and Theological Approaches”. Manuscripts Submission Deadline: March 1, 2020.
 3. CfP: Revue roumaine de philosophie. În căutarea unui nou Aristotel – abordări etice, ontologice și metafizice. Termen limită: 10 martie 2020
 4. CfP: Revue roumaine de philosophie. Kierkegaard și conceptul de critică. Termen limită: 10 octombrie 2020
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2019 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list