Newsletter de filozofie 28 May 2017
View this email in your browser

Nr. 5 (131) / mai 2017

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Alexandru Dragomir, Chronos. Notizbücher über Zeit, traducere în limba germană de Eveline Cioflec. Mincă Bogdan, Partenie Cătălin (ed.), Verlag Königshausen & Neumann, 2017
 2. Ciprian Vălcan,  Le vecchie e il diavolo, traducere în limba italiană de Giovanni Rotiroti şi Iulian Francisco Ciubotaru, Joker, Novi Ligure, 2017
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Sorin Bangu, "Is Understanding Factive? Unificationism and the History of Science", in: Balkan Journal of Philosophy, Volume 9, Issue 1, 2017
 2. Tudor M. Baetu, "On pain experience, multidisciplinary integration and the level-laden conception of science", in:  Synthese, 2017
 3. Ana Bazac, “Matter, information and cancer: Notes related to the “Challenging Integralism”, Biocosmology – Neo-Aristotelism, Vol. 7, No. 1, Winter 2017
 4. Florin Crîșmăreanu, "A. Schopenhauer ou une autre lecture possible du corps", in: Balkan Journal of Philosophy, Volume 9, Issue 1, 2017
 5. Marţian Iovan,"A Possible Way of Relaunching Philosophical Creation in Culture and Public Life", in: Balkan Journal of Philosophy, Volume 9, Issue 1, 2017
 6. Richard David-Rus, "On Understanding Through Agent-based Models", in: Balkan Journal of Philosophy, Volume 9, Issue 1, 2017
 7. Ion Tănăsescu, "The Intentionality of Sensation and the Problem of Classification of Philosophical Sciences in Brentano’s empirical Psychology", in: Axiomathes, Volume 27 (3), 2017
 8.  Camil Ungureanu, "Michel Houellebecq’s shifting representation of Islam", Philosophy & Social Criticism- Volume: 43, Number: 4-5, May, 2017
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Emilian Mihailov, Bianca Rodríguez-López, "Moral permissibility of bioenhancement", AEFEX First Meeting, Madrid, 22-23 May, 2017
 2. Liviu Bordaș, “Hinduism in Romania: Reception, Contacts, and Practice”, University of Stockholm, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, 26-28 April 2017
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Bogdan Mihai Mandache, Himere și Metamorfoze, Editura Vasiliana 98, 2017
 2. Valentin Mureșan, Categorii și formule, Editura Universității din București, 2017
 3. Alexandru Racu,  Apostolatul antisocial. Teologie și neoliberalism în România postcomunistă, Editura Tact, 2017
 4. Laurențiu Staicu, Trei istorii metafizice pentru insomniaci, Editura Trei, 2017
 5. Vasile Tonoiu, Tâlcuri ascunse în evidență, Editura Universității din București, 2017
 6. Theofil Simenschy, Dicționarul înțelepciunii, Editura Saeculum Vizual, 2017
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
      
1. Ana Bazac, "Reflections about the Harmony of the Soul in Plato and Kant", in:  Agathos, Volume 8,  Issue 1, 2017
2.  Ștefan Munteanu, Sur les traductions interconfessionnelles: I.Comment communiquer et traduire la Bible ensemble, in:  Agathos, Volume 8, Issue 1, 2017
3.  Alexandru Petrescu, "Quelques significations de l’expérience chez Immanuel Kant et Lucian Blaga", in:  Agathos, Volume 8, Issue 1, 2017
4. Frăguța Zaharia, "La phénoménologie et l’axiologie morale de la vie personnelle dans la vision de Constantin Micu Stavila", in:  Agathos, Volume 8, Issue 1, 2017
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Gabriel Badea, "Dimensiunea in-autentică a cinismului contemporan", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 2. Lazar Radu Alexandru, "Cercetări filosofice cu privire la efectele limbajului academic asupra practicilor științifice.", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 3. Octavian Buda, "Marginalitate și tipologie socială. Aspecte istorice.", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 4. Mihail-Valentin Cernea, "Atitudini cinice în arta jocurilor video", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 5. Liviu Iulian Cocei, "Originile cinice ale ecologismului", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 6. Corina Dobos, Dumitru Lacatusu, "Marginalități gluide în Romania ceaușistă: cazul lui Gh. Brasoveanu între «boală mintală» și «dizidență»", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 7. Silvia Fat, "Crize și evoluții multiple în sfera educației", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 8. Lorin Ghiman, "Otium, negotium și ethos-ul filosofic în epoca tehnocrației. Glose în marginea «filosofiei de ocazie» a lui Günther Anders.", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 9. Cristian Iftode, "Cinismul și practica adevărului", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 10. Raluca Oancea, "Artă și transgresiune", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 11. Bogdan Rusu, "Cinismul și socialismul multilateral dezvoltat. Gânduri cu Cezar Mititelu", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 12. Oana Camelia-Serban, "Constituirea unei teorii critice a capitalismului artistic: un puzzle normativ pentru contradicțiile culturale ale capitalismului", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 13. Laurentiu Staicu, "Cinici și trolli: între divan și periferie", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 14. Constantin Stoenescu, "Ecologia profundă și critica modernității", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 15. Cristina Voinea, Constantin Vica, "Kynici și cinici în jocul politic al informației", in: Cristian Iftode, Cristina Voinea (ed.), Critică, Marginalitate, Cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
D) Traduceri
 1. Thomas Paine, Epoca rațiunii, traducere de Alexandru Anghel, editura Herald, 2017
 2. Al-Kindi, Despre filosofia primă, traducere de George Grigore, editura Polirom, 2017
 3. Panciatantra. Cele cinci cărți ale înțelepciunii (autor colectiv), traducere de Theofil Simenschy, Editura Saeculum Vizual, 2017
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferința Națională de Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoși” – Sublimul în cultură, Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, 19-20 Mai 2017
 2. Scrisoare despre „umanism” – după 70 de ani, Colocviu organizat de Secția de Studii Umaniste a Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB-SSU) și Institutul de Filozofie „Alexandru Dragomir“, IRH-ICUB, Bucuresti, 2017
 3. Philosophical Controversies and Preisfragen: Shaping the Enlightenment between Wolff and Kant, International conference IRH-ICUB, Bucharest, 18-19 May, 2017
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. Studia Phaenomenologica Vol. 18 (2018): The Promise of Genetic Phenomenology. Deadline for submission: 15 September, 2017
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CFP: The 4th Virtual International Conference on the Dialogue between Science and Theology, (DIALOGO-CONF 2017), November 3 - 10, 2017. Deadline for paper submission October 1st
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2017 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list