Newsletter de filozofie 30 April 2017
View this email in your browser

Nr. 4 (130) / aprilie 2017

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Jolan Bogdan, Performative Contradiction and the Romanian Revolution, Rowman & Littlefield, 2017
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Sorin Bangu, "Scientific explanation and understanding: unificationism reconsidered", in: European Journal for Philosophy of Science, Volume 7, Issue 2, 2017
 2. Cristina Ciucu, "Die Wurzel allen Übels. Vorstellungen über die Herkunft des Bösen und Schlechten in der Philosophie und Religion des 1.-4. Jahrhunderts", in: Fabienne Jourdan et Rainer Hirsch-Luipold (éds), Revue de l'histoire des religions 2017/1 (Tome 234)
 3. Stefan Dragulinescu, "Inference to the best explanation as a theory for the quality of mechanistic evidence in medicine", in: European Journal for Philosophy of Science, Volume 7, Issue 2, 2017
 4. Maria Serban, "What can polysemy tell us about theories of explanation?", in: European Journal for Philosophy of Science, Volume 7, Issue 2, 2017
 5. Marilena Vlad, "Stepping into the Void: Proclus and Damascius on Approaching the First Principle", in:  The International Journal of the Platonic Tradition, Volume 11, Issue 1, 2017
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Georgiana Banita, "Social theories in Cultural Studies. Habermas, Bourdieu, Latour, and upward mobility", in: Antje Dallmann, Eva Boesenberg, Martin Klepper (eds.), Approaches to American Cultural Studies, Routledge, 167-177, 2016.
 2. Liviu Bordas, "Tagore in Romanian Culture:The First Three Decades (1913–45)", in:  Imre Bangha (ed.), Tagore: beyond his language, Primus Books, Delhi, 2017
 3. Tamara Caraus, "Towards an Agonistic Cosmopolitanism: Exploring the Cosmopolitan Potential of Chantal Mouffe’s Agonism", in: Tom Bailey (ed.), Contestatory Cosmopolitanism, Routledge, 2017
 4. Vlad Morariu, "Transitory Erasures: Subjects of Institutional Critique", in: Oberprantacher, Andreas, Siclodi, Andrei (Eds.), Subjectivation in Political Theory and Contemporary Practices, Palgrave  Macmillan, 2016
 5. Andrei Siclodi, "Subjectivating the ‘Other’? Critical Art Practices, Migration Politics, and the Public Sphere in Europe", in: Oberprantacher, Andreas, Siclodi, Andrei (Eds.), Subjectivation in Political Theory and Contemporary Practices, Palgrave  Macmillan, 2016
 6. Ion Tănăsescu, “Brentano on Genius and Fantasy”, in: Uriah Kriegel (ed.), Routledge Handbook of Brentano and the Brentano School, Routledge, London, 2017
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Tinca Prunea-Bretonnet, "Émilie Du Chatelet and Christian Wolff on the Connubium Between Reason and Experience", Époque Émilienne. Philosophy and Science 1700-1750International and Interdisciplinary Conference, Paderborn University, 5-7 April, 2017
 2. Claudia Serban, "Fait et eidos: Husserl, Merleau-Ponty, Richir", Colloque Marc Richir: Méthode et Architectonique, 10 - 11 avril 2017, Prague
 3. Claudia Serban, "Die Antropologische Welt", Edmund Husserls Idee der Lebenswelt, Academic Conference Center, Husova, Prague, 12-13 April 2017
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Constantin Stoenescu, Incercari de istoria filosofiei romanesti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
 2. Cristian Iftode, Cristina Voinea (eds.), Critica, marginalitate, cinism, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Dragos Bigu, "Disputa dintre teoria oxigenului şi teoria flogistonului: o perspectivă bazată pe valori cognitive", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 2. Nicolae Drăguşin, "Manuel García Morente: Faptul extraordinar. Experienţa mistică a unui filozof contemporan", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 3. Diana Ghinea, "Oana Şerban: Capitalismul artistic. Consumul operei de artă în patru paşi: Marcuse, Baudrillard, Debord şi Lipovetsky", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 4. Victor Emanuel Gica, "Structura silogistică a cunoaşterii şi non-contradicţia", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 5. Ioana Grancea, "Visual Modes of Ethotic Argumentation: An Exploratory Inquiry", in: Symposion, Volume 3, Issue 4, 2016
 6. Gabriel Hasmatuchi, "Soluţii pentru un reviriment al eticii în gândirea românească", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 7. Iancu Lucica, "Profesorul Gheorghe Enescu", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 8. Vasile Macoviciuc, "Şansele filosofiei morale", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 9. Monica Marinescu, "Studia Politica. Romanian Political Science Review (nr. 2, 2016)", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 10. Andreea Poenaru, "Echoes of the Eugenic Movement from Interwar Romania in Communist", in: Symposion, Volume 3, Issue 4, 2016
 11. Dragos Popescu, "Progresul cantitativ infinit în Ştiinţa logicii de Hegel", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 12. Nicolae Turcan, "Teodor Vidam: Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 13. Viorel Vizureanu, "Sensuri ale globalului în discursul istoric contemporan", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Liviu Bordaș, "Yoga între magic și mistic. Reflecție hermeneutică și experiență religioasă la primul Eliade", in: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XII, Teorii și categorii ale cunoașterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016
 2. Marin Diaconu, "Despre Lucian Blaga, cum ira et studio", in: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XII, Teorii și categorii ale cunoașterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016
 3. Dragoș Popescu, "Iosipos Moesiodax – un dascăl din secolul al XVIII-lea și concepția sa privind cunoașterea", in: Alexandru Surdu, Mihai Popa, Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XII, Teorii și categorii ale cunoașterii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016
D) Traduceri
 1. Thomas Hobbes, Leviatanul, traducere de Alexandru Anghel, Editura Herald, 2017
 2. Immanuel Kant, Opere, traducere de Alexandru Surdu, Elena Moisuc, Nicolae Bagdasar, Editura Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2017
 3. Immanuel Kant, Încercare de a introduce în filosofie conceptul de mărimi negative, traducere de Alexandru Boboc, in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 4. Jan Łukasiewicz, Logica şi problema fundamentelor matematicii, traducere de Iancu Lucica, in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 2, 2017
 5. Niccolò Machiavelli, Principele, traducere de Nina Façon, Humanitas, 2017
 6. Toni Wolff, Studii despre psihologia lui C.G. Jung, traducere de Liliana Dumitriu, editura Nemira, 2017
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferinţele Centrului FAM, Universitatea Babeş–Bolyai, Semestrul de primăvară, 2017
 2. Festivitate de evocare memorială a filosofului ceh Jan Patočka, Ambasada Republicii Cehe, 26 aprilie 2017
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CFP: Acta Structuralica: Romanian Structuralism. Editors: Iulian Apostolescu (Bucharest) and Prof. Aurel Codoban (Cluj-Napoca). Deadline for Abstracts: 31st October 2017. Deadline for completed articles: September 30, 2018.
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2017 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list