Newsletter de filozofie 31 March 2018
View this email in your browser

Nr. 3 (142) / martie 2018

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Gabriel Sandu, Hans van Ditmarsch (eds.), Jaakko Hintikka on Knowledge and Game-Theoretical Semantics, Springer, 2018
 2. Mihaela-Genţiana Stănişor, La Moïeutique de Cioran, Classiques Garnier, 2018
 3. Andrei Timotin, La prière dans la tradition platonicienne, de Platon à Proclus, Brepols, 2017
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Diana Arghirescu, "The Neo-Confucian Transmoral Dimension of Zhu Xi’s Moral Thought", Philosophy East and West, Volume 68, Number 2, 2018
 2. István Aranyosi, "Body, skill, and look: is bodybuilding a sport?", Phenomenology and the Cognitive Sciences, Volume 17, Issue 2, April 2018
 3. Sorin Bangu, "Discontinuities and singularities, data and phenomena: for Referentialism", Synthese, 2018
 4. Ana Bazac, "Anticipation: learning from the past. The Russian/Soviet contributions to the science of anticipation", International Journal of General Systems, 2018
 5. Stefan Bolea, "Alien: Covenant", Philosophy Now, Issue 124, 2018
 6. Bogdan G. Bucur, "Aristotle Papanikolaou, The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy", Augustinian Studies, Volume 49, Issue 1, 2018
 7. Maria Gyemant, "Lipps et Freud : pour une psychologie dynamique de l’inconscient", Revue de métaphysique et de morale n° 1, 2018
 8. Maria Gyemant, "Is Feeling Something Knowing Something? On the Intentionality of Feelings in Husserl’s Early Writings (1894-1913)", The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Volume 16, 2018
 9. Ovidiu Stanciu, "Pour une délimitation du champ historique", Alter, Nr. 25, 2017
 10. Claudia Șerban, "L’événement historique : un paradigme de la phénoménalité?", Alter, Nr. 25, 2017
 11. Elena Ene D-Vasilescu, "Generation (γενεά) in Gregory Nazianzen’s poem On the Son", Akropolis: Journal of Hellenic Studies, Vol 1, 2017
 12. Marilena Vlad: "Parler de Dieu et parler à Dieu: Damascius et Denys l'Aréopagite sur le rôle de la discursivité", Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 64. Band (2017)
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1.  Alexandru Baltag, R. Boddy, S. Smets, "Group Knowledge in Interrogative Epistemology", in: Gabriel Sandu, Hans van Ditmarsch (eds.), Jaakko Hintikka on Knowledge and Game-Theoretical Semantics, Springer, 2018
 2. Gabriel Sandu, "Short Overview of the Development of Hintikka’s Work in Logic", in: Gabriel Sandu, Hans van Ditmarsch (eds.), Jaakko Hintikka on Knowledge and Game-Theoretical Semantics, Springer, 2018
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Alexandru Bejinariu, "A strange Kind of Solidarity. A formal indicative Account of Solidarity with Strangers", Phenomenology of Solidarity: Community, Practice, and Politics, Gdansk, Poland, 19-21 April, 2018
 2. Ileana Borţun, "Political Judgment and Hermeneutical Violence. An Arendtian Perspective on Solidarity", Phenomenology of Solidarity: Community, Practice, and Politics, Gdansk, Poland, 19-21 April, 2018
 3. Remus Breazu, "The Meaning of Violence in Heidegger’s Marburg Period", Phenomenology of Solidarity: Community, Practice, and Politics, Gdansk, Poland, 19-21 April, 2018
 4. George Chiriță “The Voice and the Sliding Trace – Events of Understanding”, Israeli Philosophy Association 21st Conference, Haifa University, Israel, 22 February 2018
 5. Evelin Cioflec, "The <<in-between>> in Being and Time and Heidegger's later philosophy", Essere e tempo novanta anni dopo, 12-13 aprilie, Napoli, 2018
 6. Adrian Ludușan, "Reference, Categoricity, and Schematic Theories", University of Belgrade, Topics in Analytic Philosophy 2, 2018
 7. Elena Partène, "La question de la finitude du sujet pratique", Séminaire Kant 2017-2018
 8. Mihai Rusu, "Knowledge of Metaphysical Necessity and Epistemic Constraints in Realist Accounts of Modality", Topics in Analytic Philosophy 2, University of Belgrade, 2018
 9. Sergiu Spătan, "Mindreading and Knowledge Ascriptions", Topics in Analytic Philosophy 2, University of Belgrade, 2018
 10. Paula Tomi, "The Deflationist’s Liberty: A Defense of Metaphysical Neutrality", Topics in Analytic Philosophy 2, University of Belgrade, 2018
 11. Anca Vasiliu, "Néoplatonisme et christianisme : le cas de hupostasis (Porphyre, Marius Victorinus, Basile de Césarée, Boèce)", La philosophie néoplatonicienne et ses réécritures en christianisme et en islam, Société des Amis des Sciences Religieuses EPHE, Paris, 2018
 12. Anca Vasiliu (CNRS, Centre Léon Robin), "De l’âme, dans le Phèdre, au fil de l’eau et au grédes discours", La question de l’âme chez Platonet dans la tradition platonicienne, Université Paris-Sorbonne, Maison de la recherche, Paris, 2018
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Costică Brădățan, A muri pentru o idee, Editura Humanitas, 2018
 2. Viorel Cernica (coord.), Studies in the pre-judicative hermeneutics and  meontology, Vol. 2, Editura Universitatii din Bucuresti, 2018
 3. Aura Christi, Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinței, Editura Ideea Europeana, 2017
 4. Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Gradinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patras (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 5. Nicolae Iuga, Eseuri despre sinucidere, Editura Limes, 2018
 6. Petru Ursache, Mic tratat de estetică teologică, Editura  Eikon, 2018
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Claudia Chiorean, "Christ - Restorer of Human Eschatology" (Book Review), JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 2. Iulia Medveschi, Sandu Frunza, "Political Brand, Symbolic Construction and Public Image Communication", JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 3. Iuliu-Marius Morariu, "An Orthodox Perspective on Political Theology" (Book Review), JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 4. Teodor-Valeriu Nedelea, Jean Nedelea, "Pope Benedict XVI: Democracy and Political Myths", JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Cristiana Budac, "Why Liberation Is Not Enough: Hannah Arendt’s Thoughts on Revolution", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 2. Vicenţiu Buzduga, "O nouă manieră de analiză a inferenţelor mediate incomplete cu structură simplă", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 3. Ion Cordoneanu, "Modernitatea – o perspectivă metafizică asupra a ceea ce este considerat „revoluţionar” în istoria cunoașterii știinţifice", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 4. Carmen Cozma, “A New Copernican Revolution” in Philosophy: Phenomenology of Life and <<Heralding a New Enlightenment>>", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 5. Gabriel Crumpei, Alina Gavriluţ, Maricel Agop, Irina Crumpei Tanasă, "Paradigma informaţiei, o revoluţie în neuroştiinţe",  in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 6. Wilhelm Dancă, "Suplimentul de suflet, persoana carismatică și declanșarea revoluţiilor", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 7. Cătălin-Constantin Diaconu, "Comunicarea în masă și sfera publică – de la Kant la Habermas", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 8. Mihaela Duma, "The Romanian Gay Revolution. A Conceptual and Discursive Approach", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 9. Marius Dumitrescu, "Thomas Hobbes [1588-1679] – ideologul „din umbră” al Revoluţiei Engleze", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 10. Emanuel Grosu, "Sfinţenia ca exigenţă a transcendenţei: un modus vivendi revoluţionar. Ad Diognetum", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 11. Adrian Măgdici, "O perspectivă catolico-franciscană despre revoluţionara descoperire a lui Darwin: de la polemici la dialog și contemplaţie", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 12. Constantin-Ionuţ Mihai, "Clement din Alexandria și polemica antipăgână din secolul al II-lea: tradiţie, continuitate, evoluţii", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 13. Rariţa Mihail, "Alienation and Revolution. Karl Marx’s Perspective", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 14. Constantin Necula, "Comunicarea adevărului revelat – revoluţia continuă a comunicării", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018
 15. Constantin Răchită, "Reinterpretarea „răzvrătirii” în Septuaginta. Cazul verbului παραπικραίνειν", in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
 16. Frăguţa Zaharia, "Despre originea și sensul culturii într-o <<nouă filosofie a naturii>>”, in: Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, 2018  
D) Traduceri E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Bucharest Colloquium in Early Modern Science, “Mathematical mixtures”: disciplines, epistemic genres and systems of practices in the (early) modern world, March 13-15, 2018
 2. Conferinţele Centrului FAM, Semestrul de primăvară, 2018
 3. Colocviu: Divinație și profeție în Antichitate și Evul Mediu, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 23 martie 2018
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Meta, Vol. XI, No. 1, Philosophies et sciences marxistes russes du langage (1920-1930). Histoire et perspectives. Deadline for abstracts: March 31, 2018
 2. CfP: Studia Phaenomenologica Volume 20 (2020) Phenomenology and the History of Platonism. Deadline: 31 mai 2019
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Simpozionul internațional Interpretarea valorilor. Deadline for abstracts: 15 aprilie 2018
 2. CfA: 4th International Conference Religion, Knowledge, Society, "Identity and Alterity. Religion in the Global Society". Deadline for abstracts: 1st May 2018
 3. CfA: 4th International Seminar Religion, Knowledge, Society "Tradition and Modernity. Religion in Contemporary Dynamics". Deadline for abstracts: 1st May 2018
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2018 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list