Newsletter de filozofie 28 February 2018
View this email in your browser

Nr. 2 (141) / februarie 2018

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Sorin Bangu (ed.), Naturalizing Logico-Mathematical Knowledge, Routledge, 2018
 2. Lucian Blaga, Wissenschaft und kreatives Denken, New Academic Press, 2018
 3. Andrei Cornea, Das Mirakel. Die unglaubliche Gestalt der Freiheit, New Academic Press, 2018
 4. Andrei Timotin, La prière dans la tradition platonicienne, de Platon à Proclus, Brepols, 2017
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Cristian Ciocan, "Violence, Animality, and Territoriality", Research in Phenomenology 48.1, 2018
 2. Ioana Curuţ, "Godescalc of Nepomuk and Theology as a Scientific Disposition", Quaestio 17, 2017
 3. Emilian Mihailov, Julian Savulescu, "Social Policy and Cognitive Enhancement: Lessons from Chess", Neuroethics, 2018
 4. Mirela Oliva, "Hermeneutics and the Meaning of Life", Epoché: A Journal for the History of PhilosophyVolume 22, Issue 2, 2018
 5. Ramona Simuț, "Humanity in Schillebeeckx’s Hermeneutic Phenomenology. Towards a Methodology", Journal of the British Society for Phenomenology, 2018
 6.  Anca Vasiliu, "Penser la réalité / Réalité de la pensée entre l’acte et la puissance (Aristote, Plotin, Marius Victorinus)", Quaestio 17, 2017
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Sorin Bangu, "Introduction. A Naturalist Landscape", in: Sorin Bangu (ed.), Naturalizing Logico-Mathematical Knowledge, Routledge, 2018
 2. Constantin Teleanu, "Lucifer et son vicaire : Le mélange du pouvoir de l’état à l’autocratie de l’église selon Pierre de Ceffons", in: The Legitimation of Political Power in Medieval Thought. Acts of the XIX Annual Colloquium of the Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale Alcalá (18-20 September 2013), Brepols, 2018
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Cătălin Bărboianu, Filosofia aplicabilității matematicii: între irațional si rațional, Editura Infarom, 2018
 2. Romulus Brâncoveanu, Laurențiu Gheorghe, Oana Șerban, Mariana Zamfir (eds.), Octavio Paz: Culture and Modernity, Editura Universității din București, 2017
 3. Larisa Cercel, John Stanley, Brian O’Keefe, Radegundis Stolze (eds.): Philosophy and Practice in Translational Hermeneutics, Zeta Books, 2018
 4. Ștefan Munteanu, O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu, Editura Eikon, 2017
 5. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Ana Bazac, "The modern subjectivity and its questions: remarks related to Tibor Szabó’s Le sujetet sa morale: essais de philosophie morale et politique (Szeged, 2016)", Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 40, 2/ 2017
 2. Vlad Bilevsky, "Omul şi drama libertăţii în filosofia lui Emil Cioran", Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 3. Alexandru Boboc, "Alter als Wert und Lebensform", Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 4. Alexandru Boboc, "Noi explorări în realizarea unei imagini generale asupra filosofiei româneşti" (Book Review: Dragoș Popescu, Teme și explorări în filosofia românească), Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 5. Mihail-Valentin Cernea, "The Ethical Troubles of Future Warfare. On the Prohibition of Autonomous Weapon Systems", Annals of the University of Bucharest: Philosophy Series, Vol 66, No 2, 2017
 6. Claudia Chiorean, "Christ - Restorer of Human Eschatology" (Book review), JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 7. Daniel Cojanu, "Spațiul mioritic și spațiul Bărăganului. Construirea simbolică a identității culturale autohtone în filosofia românească", Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 8. Marius Augustin Drăghici, "Interogaţii epistemologice privind conceptul de funcţie din matematică", Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 9. Diana Ghinea, "Rolul experienţei perceptuale în epistemologia de simţ comun", Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 10. Toni Gibea, "Can Romanians’ Intuitions Regarding Same-Sex Couple Rights Be Rationally Taken Into Account? A Proposal for an Empirical Study", Annals of the University of Bucharest: Philosophy Series, Vol 66, No 2, 2017
 11. Iulia Medveschi, Sandu Frunza, "Political Brand, Symbolic Construction and Public Image Communication", JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 12. Iuliu-Marius Morariu, "An Orthodox Perspective on Political Theology" (Book review), JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 13. Adriana Neacșu, "La critique de Sartre sur le Cogito Cartésien", Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 40, 2/ 2017
 14. Teodor-Valeriu Nedelea, Jean Nedelea, "Pope Benedict XVI: Democracy and Political Myths", JSRI Volume 17, Issue 49, Spring 2018
 15. Ionuț Răduică, "Modernitatea ca neuzeit la Hans Blumenberg", Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 40, 2/ 2017
 16. Julian Savulescu, "The Future of Human Enhancement and Setting Rules for Technological Doping", Annals of the University of Bucharest: Philosophy Series, Vol 66, No 2, 2017
 17. Cătălin Stănciulescu, "Argumente prezumtive, «vedere deziderativă» şi gândire critică", Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 40, 2/ 2017
 18. Constantin Stroe, "Morala civică, socială şi naţională în scrierile lui Mihail Kogălniceanu", Cercetări filosofico-psihologice, anul IX, nr. 1, 2017
 19. Cristinel Trandafir, "Obşte şi stat în satele devălmaşe româneşti. Un studiu de istorie socială", Analele Universitatii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 40, 2/ 2017
 20. Radu Uszkai, "Intellectual Property Has No Personality", Annals of the University of Bucharest: Philosophy Series, Vol 66, No 2, 2017
 21. Constantin Vică, "New and Emerging Technologies. From Moral Intuitions to Ethical Theories", Annals of the University of Bucharest: Philosophy Series, Vol 66, No 2, 2017
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Alexandru Boboc, "Limbă și gândire în concepția lui W. von Humboldt", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 2. Marius Dobre, "Trei modele de neosofistică", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 3. Mircea Dumitru, "Este mintea umană complet algoritmică? Remarci asupra teoremelor de incompletitudine ale lui Gödel", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 4. Ștefan-Dominic Georgescu, "Antitetică și dialectică în perioada idealismului german", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 5. Iulian Grigoriu, "Tractatus logico-philosophicus – contradicții interne, externe și probleme de traducere", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 6. Titus Lates, "Logica lui Titu Maiorescu in focus", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 7. Ionel Narița, "Silogismul generalizat", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 8. Șerban N. Nicolau, "Demonstrații în tratatul aristotelic De caelo", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 9. Dragoș Popescu, "Demonstrația matematică și demonstrația speculativă. Linii de orientare", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 10. Cezar Roșu, "Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (I)", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
 11. Alexandru Surdu, "Teoria generală a sistemelor", în: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017
D) Traduceri
 1. Giorgio Agamben, Împărăția și gloria. Pentru o genealogie teologică a economiei și a guvernării, traducere de Alex Cistelecan, Editura Tact, 2018
 2. Jiddu Krishnamurti, Eliberarea de cunoscut, traducere de Asociatia Culturala Krishnamurti, Editura Herald, 2018
 3. Sf. Grigore cel Mare, Dialoguri despre moarte, traducere de George Bogdan Țâra, Editura Sophia, 2018
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. L'art de questionner, Atelier de practique philosophique avec Oscar Brenifier, Institutul Francez, București, 2-4 martie 2018                                                                                                                                                               sus
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1.  CfP: Meta, Vol. XI, No. 1, Philosophies et sciences marxistes russes du langage (1920-1930). Histoire et perspectives. Deadline for abstracts: March 31, 2018
 2. CfP: Studia Phaenomenologica Volume 20 (2020) Phenomenology and the History of Platonism. Deadline: 31 mai 2019
 3. CfP: Revue Roumaine de Philosophie. Abordări și probleme noi în etica afacerilor. Termen limită: 10 mai 2018
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Simpozionul internațional Interpretarea valorilor. Deadline for abstracts: 15 aprilie 2018
 2. CfA: International Conference Brentano – Comte – Mill: The Idea of Philosophy and Psychology as Science. Deadline for abstracts: 30 aprilie 2018
 3. CfP: Conferința națională de estetică și filosofia artei „Ion Ianoși”, ediția a VII-a. Deadline for abstracts: 15 martie 2018
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2018 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list