Newsletter de filozofie 14 November 2020
View this email in your browser

Nr. 10-11 (174-175), octombrie-noiembrie 2020

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Stefan Bolea, Internal Conflict in Nineteenth-Century Literature, Rowman & Littlefield, 2020
 2. Dragos Calma (ed.), Reading Proclus and the Book of Causes, Volume 2, Brill, 2020
 3. Mara-Daria Cojocaru, Michael Reder et al. (Hg.), Praktische Philosophie in globaler Perspektive, Verlag Karl Alber, 2020 
 4. Mircea Dumitru (ed.), Metaphysics, Meaning, and Modality, Oxford University Press, 2020
 5. Anca Gheaus, Sabine Hohl (eds.), Moral Philosophy and Politics, Band 7, Heft 2: Children’s and Adolescents’ Rights, De Gruyter, 2020
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Diana Arghirescu, "Song Neo-Confucian Conceptions of Morality and Moral Sources (Zhu Xi): Connections with Chan Buddhism", Journal of Chinese Philosophy, 2020
 2. Mihnea Dobre, "The Cartesian semantics of the Port Royal logic: Routledge studies in seventeenth-century philosophy" (Book review), British Journal for the History of Philosophy, 2020
 3. Adelin-Costin Dumitru, "Rescuing sufficientarianism from itself", South African Journal of Philosophy, Volume 39, 2020
 4. Anca Gheaus, Sabine Hohl, "Introduction to the Special Issue on Children’s and Adolescents’ Rights", Moral Philosophy and Politics, Band 7, Heft 2: Children’s and Adolescents’ Rights, De Gruyter, 2020
 5. Camil Golub, "Is there a Good Moral Argument against Moral Realism?", Ethical Theory and Moral Practice, 2020
 6. Nora Grigore, "Extensions, Numbers and Frege’s Project of Logic as Universal Language", Axiomathes, Volume 30, 2020
 7. Razvan Ioan, "'Physio-psychology': Nietzsche’s mixed discourse", South African Journal of Philosophy, Volume 39, 2020
 8. Razvan Ioan, "Self-Love in Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra", The European Legacy, 2020
 9. Lucian Ionel, "Self-Consciousness as a Living Kind: On the Fourth Chapter of Hegel's Phenomenology", Hegel Bulletin, 2020 
 10. Andrei Ionuţ Mărăşoiu, "Defending the Good Dog Picture of Virtues", Organon F, Volume 27, Issue 4, 2020
 11. Mona Simion, "A priori perceptual entitlement, knowledge‐first", Philosophical Issues, Volume 30, Issue 1, 2020
 12. Radu Uszkai, "A Theory of (Sexual) Justice: the roboethician's edition", Információs Társadalom,  XIX. évf. 4. szám, 2019
 13. Anca Vasiliu, "L’émoi et l’évidence. Des échos du Phèdre dans le traité Du sublime", Les Études philosophiques, N° 204, 2020
 14. Marilena Vlad, "Damascius on Self-Constituted Realities", Archiv für Geschichte der Philosophie, 2020
 15. Anda Zahiu, "I, avatar: Towards an extended theory of selfhood in immersive VR", Információs Társadalom,  XIX. évf. 4. szám, 2019                                                                                        sus
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Liviu Bordaș, "Reception of India, Encounters with Hindus, and Acculturation of Hindu-Inspired Ideas and Practices", in: Knut A. Jacobsen, Ferdinando Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe, Brill, 2020
 2. Florin Crismareanu, "Jean Scot Érigène. Entre l’apophatisme dionysien et la christologie maximienne", in: Sebastian Hüsch, Isabelle Koch, Philipp Thomas (Hrsg.), Negative Knowledge, Narr Francke Attempto Verlag, 2020
 3. Mircea Dumitru, "Kit Fine: A Philosopher's Philosopher", in: Mircea Dumitru (ed.), Metaphysics, Meaning, and Modality, Oxford University Press, 2020
 4. Mihai Ometiță, "Filmmaking and Philosophizing Against the Grain of Theory: Herzog and Wittgenstein", in: Blake Wilson, Cristopher Turner (eds.), The Philosophy of Werner Herzog, Rowman & Littlefield, 2020
 5. Delia Popa, "Under Interpellation: Phenomenology, Anthropology and Politics", in: Peter Šajda (Hrsg.), Modern and Postmodern Crises of Symbolic Structures, Brill, 2020
 6. Gabriel Sandu, "Indefinites, Skolem Functions, and Arbitrary Objects", in: Mircea Dumitru (ed.), Metaphysics, Meaning, and Modality, Oxford University Press, 2020
 7. Claudia Serban, "Modalités de l’expérience du monde dans la phénoménologie de Husserl", in: Karel Novotný & Cathrin Nielsen (Hrsg.), Die Welt und das Reale, Verlag Traugott Bautz, 2020
 8. Ovidiu Stanciu, "Le monde et l’Ouvert. Heidegger, Rilke et le regard de la créature", in: Karel Novotný & Cathrin Nielsen (Hrsg.), Die Welt und das Reale, Verlag Traugott Bautz, 2020
 9. Anca Vasiliu, "Die Umwandlung von Bildern als exegetische Praxis bei Philon d'Alexandria", in: Sylvaine Gourdain (dir.), Transformations de l’image, Mimesis, 2020
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Andreea Smaranda Aldea: “Husserlian phenomenology as radical immanent critique – Or how phenomenology imagines itself”, Phenomenology as Critique, 9-11th October 2020 (online)
 2. Eveline Cioflec, "Vom zugehörigen Selbst. Narrative der Gemeinschaft", Belonging. Zugehörigkeiten im Wandel, Tübingen, 7. und 8. Oktober 2020
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Elena Banciu, Conceptia lui Gilbert Ryle despre natura filosofiei și despre problema raportului minte-corp, Editura Pro Universitaria, 2020
 2. Cristian Ioan Dumitru, O fenomenologie a păcatului la Dostoievski. Imagini și simboluri în Crimă și pedeapsă și Frații Karamazov, Editura Reintregirea, 2020
 3. Ion Dur, Constantin Noica. De la gazetărie la gândirea speculativă, Editura Pro Universitaria, 2020
 4. Dragoș Grusea, Clipă şi timp, Editura Ideea Europeana, 2020
 5. Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 6. Cristian Petru, Homo hominans. Despre relevanța ontologică a umanului, Editura Institutul European, 2020
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Cristian Bodea, "What do We Suffer from? The Phenomenology of Affect in Lacanian Psychoanalysis", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 2. George F. Calian, "Ivan Miroshnikov, The Gospel of Thomas and Plato: A Study of the Impact of Platonism on the 'Fifth Gospel'" (Book review), Review of Ecumenical Studies Sibiu, Band 12: Heft 2, 2020
 3. Flaviu Victor Campean, "The Lack of the Body and the Body of Writing in Kierkegaard", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 4. Virgil Ciomos, "Europas Geburtsschmerzen. Die kommende Gemeinschaft", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 5. Virgil Ciomos, "Schmerz, Symptom, Sublimation. Von der Phänomenologie zur Psychoanalyse", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 6. George Colang, Loredana Vlad, "Transhumanism as Barbarism", Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, Vol. 8, No. 1, 2020
 7. Ion Copoeru, "Schmerz, Ausgesetztsein und Identität", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 8. Livia Diosan, "Symptom and Jouissance", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 9. Marcel Hosu, "Über den Schmerz, die Transfiguration und die Fruchtbarkeit des Schöpferischen im Denken Nietzsches", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 10. Alina Noveanu, "Über den Schmerz: Heidegger – Jünger –Lenz", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 11. Mihai Ometita, "Schmerzlokalisation und Körperraum", International Journal on Humanistic Ideology, Vol. X, No. 1, 2020 
 12. Antonio Sandu, "Bioethics – Philosophy or Science?", Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, Vol. 8, No. 1, 2020
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ștefan Afloroaei, "Credința în ordine și experiența orientării de sine", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 2. Ionuț Bârliba, "Libertate, conformism și societate de consum", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 3. Călin Ciobotari, "O dezvrăjire: arta timpului meu", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 4. Florin Crîșmăreanu, "Ordinea cerului și libertatea umană. Imixtiuni și delimitări", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 5. Florina Rodica Hariga, "Transgresarea ordinii naturii și libertatea umană în cazul primei alegeri morale conform voluntarismului de factură augustiniană. Studiu de caz: 'Geneza'", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 6. Diana Mărgărit, "(Dez)ordine și (ne)supunere civică în România", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 7. Bogdan Constantin Mihăilescu, "Liberalismul astăzi - șanse și neșanse", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 8. Cristian Moisuc, "Ordine sau omnipotență? O distincție scolastică în școala post-carteziană", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 9. Bogdan Olaru, "Sunt obligațiile speciale sursa unor constrângeri nerezonabile la adresa moralității?", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 10. Tudor-Ștefan Rotaru, "De la βούλομαι la δοκέω: autonomia ca libertate ordonată în medicina Dialogurilor platoniciene", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 11. Cosmin-Florentin Spaschi, "Religie și libertate. Dimensiunea subiectivă a puterii în studiile lui Ioan Petru Culianu", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
 12. Viorel Țuțui, "Relația dintre ordine și libertate în viziunea lui John Locke", in: Cristian Moisuc, Viorel Țuțui (ed.), Ordine și libertate. De la metafizică la politică, Editura UAIC, 2020
D) Traduceri
 1. Pascal Bruckner, O scurtă eternitate. Filosofia longevității, traducere de: Doru Mareș, Editura Trei, 2020
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Second ALEF Workshop in Analytic Philosophy, September 25-26, 2020 (online)
 2. Conferința națională de etică aplicată pentru studenți, 6-7 Noiembrie (online)
 3. 4e Congres Congrès du CRI2I,12-14 Noiembrie (online)
 4. Conferințele Centrului FAM, Semestrul de toamnă, 2020-2021 (online)                                         sus
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Studia UBB. Philosophia. No 1/2021: Critical phenomenology
 2. CfP: Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy. Topic: “Finitude and Death”. Manuscripts Submission Deadline: March 15, 2021.
 3. CfP: Revista de filosofie aplicata, Vol. 4, Issue 6 (Spring 2021): Philosophy and Film. Deadline: December 1, 2020.
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Princeton-Bucharest Virtual Seminar in Early Modern Philosophy. Deadline: December 1, 2020.
 2. CfP: Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică. 20 noiembrie 2020.
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2020 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list