Newsletter de filozofie 31 January 2018
View this email in your browser

Nr. 1 (140) / ianuarie 2018

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Dragos Calma, Zénon Kaluza (eds.), Regards sur les traditions philosophiques (12e–16e siècles), Leuven University Press, 2018
 2. Wilhelm Dancă (ed.), Religion, the Sacred and Hospitality, Council for Research in Values and Philosophy, 2017
 3. Alina Noveanu, Julia Pfefferkorn, Antonino Spinelli (Hrsg.), Seefahrten des Denkens, Attempto Verlag, 2017
 4. Andreea Ritivoi & Christine M. Koggel (eds.), Interpretation, Relativism, and Identity. Essays on the Philosophy of Michael Krausz, Rowman & Littlefield, 2018
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Ana Bazac, "Repair: a Dislocating Concept and Its Vicissitudes", Wisdom, 2(9), 2017
 2. Sorin Băiașu, "Kant’s Critique of Religion: Epistemic Sources of Secularism", Diametros 54, 2017
 3. Răzvan Ioan, "A Case of «Consumption»: Nietzsche’s Diagnosis of Spinoza", Nietzsche-Studien, Vol. 46, Issue 1, 2018
 4. Andrei Moldovan, "The Pragmatics of Non-denoting Descriptions", Topoi, 2018
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Dragos Calma, "Réalisme et tradition philosophique chez Heymeric de Campo († 1460)", in: Dragos Calma, Zénon Kaluza (eds.), Regards sur les traditions philosophiques (12e–16e siècles), Leuven University Press, 2018
 2. Ana Munte, "Der letzte Zweifler", in: Alina Noveanu, Julia Pfefferkorn, Antonino Spinelli (Hrsg.), Seefahrten des Denkens, Attempto Verlag, 2017
 3. Alina Noveanu, "Das Genießen der Aphrodite Zu den Gestalten des Eros und der Aphrodite in Platons Symposion", in: Alina Noveanu, Julia Pfefferkorn, Antonino Spinelli (Hrsg.), Seefahrten des Denkens, Attempto Verlag, 2017
 4. Andreea Deciu Ritivoi, “Identity and Its Narrative Discontents: Krausz on Self-Understanding and Self-Transformation”, in: Andreea Ritivoi & Christine M. Koggel (eds.), Interpretation, Relativism, and Identity, Rowman & Littlefield, 2018
 5. Paul-Gabriel Sandu, "Die Dynamik des Verfallens. Eine genetische Perspektive", in: Gerhard Thonhauser (ed.), Perspektiven mit Heidegger, Alber Verlag, Freiburg, 2017
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Alfred Bulai, Fundamentele sociale ale cunoasterii, Editura Trei, 2018
 2.  Virgil Ciomoș, Radu Țurcanu (ed.), „Nu e nebun cine vrea”. Introducere în psihanaliza lacaniană. Teoria și clinica psihozelor, Editura Scoala Ardeleana, 2017
 3. Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 4. Tatiana-Ana Fluieraru, Michel Tournier ou comment passer de la  de la métaphysique au roman, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017
 5. Andi Mihalache, Trecutul ca text, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2018
 6. Nela Mircică, Filosofie cognitivă și etică fenomenologică, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017
 7. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Ramona Nicoleta Ariesan, "Art and its reflections, moments and portrets in the mirror", Studia Philosophia, Special Issue, 2017
 2. Ştefan Bolea, "Of Hatred and Solitude in the Works of Mary Shelley and E. M. Cioran", Philobiblion, Volumul XXII, nr. 2, 2017
 3. Ştefan Bolea, "Sartre's Violent Man as  a gnostic nihilist", Studia Philosophia, Issue no.2, 2017
 4. Corina Dondas, Magdalena Iorga, Ion Dafinoiu, "The Art of Hypnosis: How to reduce the affective dimension of pain. A literature review", Studia Philosophia, Issue no.2, 2017
 5. Iovan Drehe, "The virtuos citizen: Regimes and Audiences", Studia Philosophia, Issue no.2, 2017
 6. Ioan Dura, "Reality in Advaita Vedānta:pāramārthika, vyāvahārika, prātibhāsika. A Phenomenological Approach", Romanian Journal of Indian Studies, No.1, 2017
 7. Emilia Faur, "The Dynamic of the Avant-Garde group around Unu literary magazine", Studia Philosophia, Special Issue, 2017
 8. Oana-Corina Filip, "On friendship - Cicero vs. John of Salisbury", Studia Philosophia, Special Issue, 2017
 9. Cristina M. Horotan, "Evolution of Mentalities and Political Forms Reflected in the Work of Sallust – Platonic Influences", Philobiblion, Volumul XXII, nr. 2, 2017
 10. Vlad-Lucian Ile, "Saint Augustine's and Dante's models of history", Studia Philosophia, Issue no.2, 2017
 11. Florina Ilis, "Towards a Post-human Condition of the Body in Haruki Murakami’s 1Q84: From Grief to Nostalgia", Philobiblion, Volumul XXII, nr. 2, 2017
 12.  Daniel Jugrin, "Knowing the Ineffable One: The Mystical Philosophy of Proclus", Philobiblion, Volumul XXII, nr. 2, 2017
 13. Dan-Ionuţ Julean, "The Architecture of a Photograph: Deconstructing La Castiglione’s Scherzo di follia", Philobiblion, Volumul XXII, nr. 2, 2017
 14.  Alina Preda, "A Defense of the Cross-Cultural Approach to Male-Female (Mis)Communication", Philobiblion, Volumul XXII, nr. 2, 2017
 15. Raluca Marinela Silaghi, "The theory of intersubjectivity in the work of Alfred Schutz", Studia Philosophia, Special Issue, 2017
 16. Andra Mavropol, "Play and ritual - Ontological aspects of photograpy", Studia Philosophia, Special Issue, 2017
 17. Ovidiu Nedu, "Human Affliction (kleśa) as the Karmic Nourishment of the Universe, in Yogācāra Buddhism", Romanian Journal of Indian Studies, No. 1, 2017
 18. Marian Tataru, "Consilience, Abduction, and Mimetic Theory: An Epistemological Inquiry into René Girard’s Interpretation of the Oedipus Myth", Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV), Volume 1, Issue 1, 2017
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Claudiu Baciu, "Conceptul de «a priori» ca punte între filosofia teoretică a lui Kant și filosofia sa practică", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 2. Sergiu Bălan, "Categorii şi structuri mentale în perspectivă evolutivă", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 3. Alexandru Boboc, "Categoriile raţiunii practice la Kant", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 4. Alexandru Boboc, "«Lucrul în sine» în demersul critic al fundamentării teoriei cunoaşterii ca disciplină autonomă", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 5. Rodica Croitoru, "Valoare teleologică şi nonvaloare în etica teleologică kantiană", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 6. Rodica Croitoru,  "Spaţiu și timp – forme intuitive și cuante infinite în Opus postumum", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 7. Ionel Valentin Dedu, "Gândirea hermeneutică şi raţionalitatea slabă", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 8. Cornel-Florin Moraru, "Categoriile estetice şi experienţa nonjudicativă. Schiţa întemeierii categoriale a judecăţilor de gust", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 9. Gabriell Nagâț, "«Natura umană» şi revoluţia biotehnologică", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 10. Ionel Narita, "Categorii semantice", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 11. Radu Neculau, "Kant’s Moral Argument against Active Political Resistance", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 12. Marian-George Panait, "Despre coerenţă în epistemologie și în etică", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 13. Marian-George Panait, "Binele – valoare absolută și universală", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 14. Horia Vicenţiu Patrascu, "Iubirea – ca formă de autosuficienţă", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 15. Ioan N. Rosca, "Fondul lumii în filosofie, teologie şi literatura spirituală", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 16. Richard David-Rus, "Înţelegere fără explicaţie. Cazul modelelor ABM (agent-based models)", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 17. Alexandru Surdu, "Sistemul filosofic al lui Wittgenstein", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 18. Alexandru Surdu, "Probleme intuiţioniste în Critica raţiunii pure", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 19. Henrieta Anisoara Şerban, "O analiză a distincţiei dintre ştiinţă ca activitate şi știință ca rezultat", în Alexandru Surdu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț (coord.), Studii de epistemologie și de teorie a valorilor, Vol. III, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2017  
 20. Oana Şerban, "Figuri ale «subiectului politic» în modernitate. Despre aplicabilitatea acestui concept în filosofia lui Th. Hobbes şi a lui J.J. Rousseau", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 21. Silviu Şerban, "Iluzie şi realitate în percepţia imaginii cinematografice", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
 22. Radu Țurcanu, "Faptul clinic ca fapt de transfer", in: Virgil Ciomoș, Radu Țurcanu (ed.), „Nu e nebun cine vrea”. Introducere în psihanaliza lacaniană. Teoria și clinica psihozelor, Editura Scoala Ardeleana, 2017
 23. Viorel Vizureanu, "Observaţii cu privire la categoria mobilităţii în societatea contemporană", în: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, vol IX, Editura Academiei Române, 2017
D) Traduceri
 1. Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialoguri, traducere de Bogdan Ghiu, Editura Comunicare.ro, 2017
 2. E. Moutsopuolos, Conștiința intenționată, traducere de Ana Bazac, Editura Omonia, 2017
 3. Jan Patočka, Mișcare, lume, tehnică. Studii fenomenologice, traducere de Mădălina Ţurcanu, Dragoș Duicu și Ovidiu Stanciu, Editura Tact, 2017
 4. Dan Zahavi, Fenomenologia lui Husserl, traducere de Iulian Apostolescu și Ioana Zamfir, Editura Ratio et Revelatio, 2017
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Francis Bacon’s Sylva Sylvarum: an exercise in philosophical translation, Institute for the Research in the Humanities, ICUB, University of Bucharest, 17-18 January 2018
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Philosophical Journal of Conflict and Violence, Volume II, Issue 3, Philosophical Perspectives on Sexual Violence. Submission deadline: March 18, 2018
 2. CfP: Meta, Vol. XI, No. 1, Philosophies et sciences marxistes russes du langage (1920-1930). Histoire et perspectives. Deadline for abstracts: March 31, 2018
 3. CfP: Studia Phaenomenologica Volume 20 (2020) Phenomenology and the History of Platonism. Deadline: 31 mai 2019
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Conference of Philosophy and Humanities, Forms, Formalism and Uniqueness. Deadline for abstracts: March 31, 2018
 2. CfP: Simpozionul internațional Interpretarea valorilor. Deadline for abstracts: 15 aprilie 2018
 3. CfA: International Conference Brentano – Comte – Mill: The Idea of Philosophy and Psychology as Science. Deadline for abstracts: 30 aprilie 2018
 4. CfP: Comitetul Român de Istoria si Filosofia Științei și Tehnicii
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2018 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list