Newsletter de filozofie 31 May 2019
View this email in your browser

Nr. 5 (157) / mai 2019

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Dragoș Calma, Reading Proclus and the Book of Causes Volume 1, Brill, 2019
 2. Ion Tănăsescu, Seiendes, Empfindung, Phantasie bei Franz Brentano, De Gruyter, 2019
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Diana Arghirescu, "The Neo-Confucian Transmoral Dimension of Zhu Xi’s Moral Thought", Philosophy East and West, 2019
 2. Tudor Baetu, "On the Possibility of Crucial Experiments in Biology", The British Journal for the Philosophy of Science, Volume 70, Issue 2, 2019
 3. Cristian Ciocan, "Violence and Affectivity", Human Studies, 2019
 4. Andreea Eșanu, "Auguste Comte and J. S. Mill on physical causes. The case of Joseph Fourier’s analytical theory of heat", Hopos, 2019
 5. Andrei Moldovan, "Can Entailments Be Implicatures?", Philosophical Analysis 79: Philosophical Insights into Pragmatics, De Gruyter, 2019
 6. Lilian Negura, Nathalie Plante, Maude Lévesque, "The role of social representations in the construction of power relations", Journal for the Theory of Social Behaviour, 2019

C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate

 1. Dragoș Calma, "Sine secundaria: Thomas d’ Aquin, Siger de Brabant et les débats sur l’ occasionalisme", in: Dragoș Calma, Reading Proclus and the Book of Causes Volume 1, Brill, 2019
 2. Tinca Prunea-Bretonnet, "Émilie, Friedrich der Große und die „Leibniz-Wolff’sche“ Metaphysik", in: Ruth Hagengruber, Hartmut Hecht (Hrsg.), Emilie Du Châtelet und die deutsche Aufklärung, Springer, 2019
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Sorin Costreie, "Truth, Post-truth and Nothing but the Truth", Ehime University, Japan, May 14, 2019
 2. Dana Jalobeanu, "Physical and Theological Interpretations of «Fables»: Marsilio Ficino and Loys Le Roy on Plato’s Timaeus", Marsilio Ficino’s Cosmology:Sources, Reception, Historiography, Venice, May 21-22, 2019
 3. Andreea-Maria Lemnaru, "L’au-delà dans le commentaire de Proclus sur le Mythe d’Er", L’Au-delà dans l’Antiquité tardive : courants philosophiques et religieux païens, Paris, 14 mai 2019
 4. Adrian Mihai, "Le purgatoire dans la pensée antique", L’Au-delà dans l’Antiquité tardive : courants philosophiques et religieux païens, Paris, 14 mai 2019
 5. Ovidiu Stanciu, "Finks Weltbegriff und die kosmologische Wendung der Phänomenologie", Colloquium Phaenomenologicum im Sommersemester 2019, Freiburg, 3. Juli, 2019
 6. Marilena Vlad, "The one and its two manners of being", Symposium Platonicum XII : Plato’s Parmenides, Paris, France, 15-19 Juillet 2019
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, Editura Pro Universitaria, 2019
 2. Lucian Maier, Timp și conștiință în cinema, Editura Eikon, 2019
 3. Gabriela Pohoata, Filosofie și conștiință la români, Editura Pro Universitaria, 2018
 4. Ioan Alexandru Tofan, Omul lăuntric. André Scrima și fizionomia experienței spirituale, Editura Humanitas, 2019
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Petru Bejan, "Anthropologie du corps et l’identité. A partir d’une métaphore ancienne", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 2. George Bondor, "Books, the Art of Reading and the Meaning of Life", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 3. Georgiana Buț, "Merging Art and Installation: Exhibition Installation in the 20th century", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Vol. 64, Nr. 1, 2019
 4. Flaviu-Victor Câmpean, "Contemplation et mythosophie: l'Amphibolie des paysages dans l'œuvre d'Ernst Jünger", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Vol. 64, Nr. 1, 2019
 5. Emanuel Copilaș, "Hegel, Eurocentrism, Colonialism", Romanian Journal of Political Science, Vol. 18, No. 2, 2018
 6. Florin Crîșmăreanu, "Le VIIème siècle byzantin: des hommes et des saints" (Book review), Hermeneia, Nr. 22, 2018
 7. Petru Dunca, "Dimensions of Sacrifice in Rite – Hermeneutical Perspectives", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 8. Alina Silvana Felea, "L’interprétation de l’oeuvre littéraire en débat: notes à ajouter à un dossier ouvert", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 9. Cezara Humă, "Anregungen zu einer Theorie der produktiven Rezeption: Hans Robert Jauß und Hans-Georg Gadamer im ,Gespräch‘", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 10. Daniel Jugrin, "The One Beyond Silence: The Apophatic Henology of Proclus", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Vol. 64, Nr. 1, 2019
 11. Mihaela Mocanu, "Le dictionnaire comme pratique signifiante. Une approche sémiotique du Lexicon de Buda", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 12. Ștefana Maria Moisă, Angela Mariana Enache, Andrada Pârvu, Silvia Dumitraș, Rodica Gramma, Gabriel Roman, Beatrice Ioan, "Advance Directives in Romania and Lithuania", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Vol. 64, Nr. 1, 2019
 13. Constantin Necula, Eugen Răchiteanu, "The Ethical Standards of Food Production in the Background of Modern Lifestyle", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 14. Ana-Maria Petrache, "The Transformative Impact of Eschatological Narratives: A Reflection on the Theology of History", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 15. Matei Stîrcea-Crăciun, "Paul Neagu and Hylesic Symbolism. A Tribute to His Memory", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 16. Mihai M. Tarași, "A Contemporary artistic Lection of Architectural Space", Hermeneia, Nr. 22, 2018
 17. Horațiu Marius Trif-Boia, "Metaphysics, Absolute and the Homonimy of the Negative. Prolegomena for a Speculative Logic", Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia, Vol. 64, Nr. 1, 2019                                                                                                                                                                      sus
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară D) Traduceri
 1. Benjamin Constant, Libertatea anticilor şi libertatea modernilor, traducere de Cristian Preda şi Miruna Tătaru Cazaban, Editura Baroque Books & Arts, 2019
 2. Will Durant, Povestea filosofiei - Vietile si ideile celor mai importanti filosofi occidentali, traducere de Doru Castaian, Editura Herald, 2019
 3. Martin Heidegger, Interviu in revista "Der Spiegel": insemnari despre "cazul Heidegger", traducere de Alexandru Boboc, Editura Paideia, 2019
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferinţele Centrului FAM, Semestrul de primăvară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, 2019
 2. Bucharest Workshop in Military Ethics, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 23rd May 2019
 3. Conferinţa doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, 24 mai 2019

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 1. CfP: Studia UBB. Philosophia, no. 3/2019: Philosophie “en action” pour les enfants : activités, outils, pratiques. Deadline for abstracts: 15 June.
 2. CfP: Im Nebel der Worte: Theologisches und philosophisches Vokabular im Anschluss an Chalkedon RES 3/2019. Einsendeschluss: 1. Juli 2019.

B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 1. CfP: Bucharest Graduate Conference in Early Modern Philosophy 8th edition. Deadline for abstracts: 15 July.
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2019 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list