Newsletter de filozofie 30 August 2022
View this email in your browser

Nr. 7-8 (197-198) / iulie-august 2022

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Costica Bradatan, In Praise of Failure. Four Lessons in Humility, Harvard University Press, 2022
 2. Laura Georgescu, Han Thomas Adriaenssen (eds.), The Philosophy of Kenelm Digby (1603–1665), Springer, 2022
 
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Laurentiu Andrei, "Du «moi» et du «mien»", L’enseignement philosophique, Nr. 4, 2022
 2. Tudor M. Baetu, "Inferential Pluralism in Causal Reasoning from Randomized Experiments", Acta Biotheoretica, Volume 70, 2022
 3. Mihaela Constantinescu, Radu Uszkai, Constantin Vică, Cristina Voinea, "Children-Robot Friendship, Moral Agency, and Aristotelian Virtue Development", Frontiers in Robotics and AI, 2022
 4. Speranta Dumitru, "Is Rawls’ Theory of Justice Biased by Methodological Nationalism?", Dianoia. Rivista di Filosofia, 2021
 5. Lavinia Marin, "How to Do Things with Information Online. A Conceptual Framework for Evaluating Social Networking Platforms as Epistemic Environments", Philosophy & Technology, Volume 35, 2022
 6. Lavinia Marin, Steffen Steinert, "Twisted thinking: Technology, values and critical thinking", Prometheus, 2022
 7. Lavinia Marin, "Asking More from the Online University. How to Think Together While Separated by a Digital Screen?", Teoría de la educación, Vol. 34, Nº 2, 2022
 8. Mona Simion, "The epistemic normativity of conjecture", Philosophical Studies, 2022
 
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Han Thomas Adriaenssen, Laura Georgescu, "Introduction: The Digbean Way, or Navigating Between the ‘Old’ and the ‘New’", in: Laura Georgescu, Han Thomas Adriaenssen (eds.), The Philosophy of Kenelm Digby (1603–1665), Springer, 2022
 2. Dana Jalobeanu, "On Bodies and Their Orbs: Kenelm Digby’s Use of a Metaphysics of Light to Ground an Experimental Physics", in: Laura Georgescu, Han Thomas Adriaenssen (eds.), The Philosophy of Kenelm Digby (1603–1665), Springer, 2022
 3. Laura Georgescu, "Bodies and Their Potential Parts: The Not-So-Friendly Reception of Digbean Quantity", in: Laura Georgescu, Han Thomas Adriaenssen (eds.), The Philosophy of Kenelm Digby (1603–1665), Springer, 2022
 
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Constantin Brîncus, "Model-theoretic inferentialism and categoricity", Proofs, argument and dialogues: history, epistemology and logic of justification practices (Summer School), 8-12 August, 2022
 2. George Chiriță, "La voix comme trace régressive", 7th Derrida Today Conference, Washington DC, June 12-18 2022
 3. Emanuel Copilaș, "Hegel and Nietzsche on tradition", Geist der Kunst und Kultur: 34. Internationale Hegel-Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft, Universität Zadar, Kroatien, 5 – 8 September 2022
 4. Christian Ferencz-Flatz, "Sharing Space. A Husserlian Approach to Gesture", Phenomenology, Relationality and the Spatial Structures of the Life-World, TU Berlin, August 18th, 2022
 5. Lucian Ionel, "Concepts of Spontaneity. On the distinction between applicative and conceptual understanding", Transparency and Reflection, Workshop with Matthew Boyle, UB Leipzig, July 7 – 9 2022
 6. Lavinia Marin, "Collective vices of inquiry on social media platforms. When technical scaffolding matters", Philosophy of Human-Technology Relations Conference, Copenhagen, 5-7 July, 2022
 7. Iulia Mitu, "Das „Außen“ der Kultur und das „Innen“ der Bildung", Geist der Kunst und Kultur: 34. Internationale Hegel-Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft, Universität Zadar, Kroatien, 5 – 8 September 2022
 8. Alina Noveanu, "„Hören des Ungedachten“: Zu Eugen Finks und Martin Heideggers Heraklitseminar", 2. Internationale Forschungstagung des Eugen-Fink-Zentrums Wuppertal, „Was ist die Wiederbegegnung mit dem archaischen Denken?“ Eugen Fink und die Antike, Bergische Universität Wuppertal, 14.–16. September 2022
 9. Nicolae Râmbu, "Hegel und die interkulturelle Philosophie", Geist der Kunst und Kultur: 34. Internationale Hegel-Kongress der Internationalen Hegel-Gesellschaft, Universität Zadar, Kroatien, 5 – 8 September 2022
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Vasile Voia, Religia in epoca romantica. Un imaginar al Absolutului, Editura Scoala Ardeleana, 2022
 2. Dorin Ştefănescu, Înţelegerea divinului. De la Montaigne la Maine de Biran, Editura Eikon, 2022
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Florina Dobre Brat, "The Divine Word and its Expression in Sanskrit. Continuity and Change in Vedic and Classical India", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022 
 2. Daniela Dumbravă, "Open Hermeneutics. André Scrima’s «éclatement de la parole “en moi”» (I)", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022
 3. Augustin Ioan, "Archives. Building-in Time", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022
 4. Adrian Nita, "Man as a spirit – understanding, reason, and spiritual membrane in Leibniz’s metaphysics", Revue roumaine de philosophie, Tome 66, Nr. 1, 2022
 5. Călina Părău, "Dislocated Positions of the Confessing Subject. From Historical Self to Revelation", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022
 6. Victor D. Popescu, "Unlimited semiosis or endless redescriptions? Peirce, Eco, and Rorty on the limits of interpretation", Revue roumaine de philosophie, Tome 66, Nr. 1, 2022
 7. Marius Portaru, "Patristic Apophaticism and the House of Being", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022
 8. Bogdan Tătaru-Cazaban, "« Ce Dieu terriblement humain ». Réflexions sur le langage dans l’interprétation de la résurrection de Lazare chez André Scrima", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022
 9. Nicolae Turcan, "The Absolute Discourse of Theology", Diakrisis, Vol. 5: Engaging God's Language, 2022 
 10. Ionut Untea, "Peirce, Welby, and the convergence of semiotic and significs", Revue roumaine de philosophie, Tome 66, Nr. 1, 2022
 
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 
D) Traduceri
 1. Augustin, Despre Treime, traducere din limba latina de Alexandra Anisie, Alexandra Baneu, Alexander Baumgarten, Cristian Bejan, Monica Brinzei, Daniel Coman, Ioana Curut, Vlad Ile, Alin Luca, Andrei Marinca, coordonata de Alexander Baumgarten, Editura Polirom, 2022
 2. Hans Urs von Balthasar, Teologica. Volumul 3: Duhul Adevărului. traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 3. Natalie Depraz, Corpul slăvit – fenomenologie practică plecând de la Filocalie și Părinții Bisericii, traducere de Maria-Cornelia Ică, Editura Deisis, 2022
 4. Epictet, Opera omnia. Conversații • Manualul • Fragmente • Gnomologion, traducere de Cristian Bejan, Editura Polirom, 2022
 5. A.C. Grayling, Istoria filosofiei, traducere de Louis Ulrich și Tudor Ulrich, Editura Trei, 2022
 6. Jean-Jacques Rousseau, Discurs despre economia politică, Traducere, note și studiu introductiv de Veronica Lazăr, Editura Tact, 2022
 7. David L. Schindler, Creația ca dramă, traducere de Mariana Goina și Camelia Luncan, Editura Ratio et Revelatio, 2022
 
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Simpozion: Noi explorări în logică, filosofie și științele cogniției. In honorem Mircea Dumitru, 17 iunie 2022
 2. Seminarul de filosofie din Valea Lăpușului, Ediția 27, 21–25 iulie 2022
 
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. Word and Text – A Journal of Literary Studies and Linguistics, XIII (2023). Speculations of the Unconscious: Encounters between Philosophy, Psychoanalysis, Literature and the Arts. Deadline for abstract submission: 30 October 2022.
 2. CfP: Revue roumaine de philosophie: Pornind de la Brentano: ideea filosofiei ca știință în gândirea secolului XIX. Termen limită: 15 aprilie 2023.
 
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Imaginea ca problemă fenomenologică (Conferința anuală SRF, București, 25–26 noiembrie 2022).Termen limită: 20 septembrie 2022.
 
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
 
 
Copyright © 2022 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list