Newsletter de filozofie 28 February 2017
View this email in your browser

Nr. 2 (128) / februarie 2017

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Laurențiu Andrei, "Méditation assise : penser au sans penser. Un exercice spirituel dans le Zen de Dōgen", in: Revue philosophique de la France et de l'étranger, Tome 142, 2017
 2. Ana Bazac, "The Three-Tier Corrective Reasoning", in:  Wisdom, Vol 2, No 7, 2016
 3. Cristian Ciocan, "Husserl’s Phenomenology of Animality and the Paradoxes of Normality", in: Human Studies, 2017
 4. Doina-Cristina Rusu, "Rethinking Sylva sylvarum: Francis Bacon’s Use of Giambattista Della Porta’s Magia naturalis", in: Perspectives on Science 25, 2017
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Cosmin Sebastian Cercel, "The State of Exception and the Destruction of Experience", in:Simone Glanert, Fabien Girard (eds.), Law's Hermeneutics, Routledge, 2017
 2. Florin Leonte, "Dramatisation and narrative in late Byzantine dialogues:Manuel II Palaiologos’s On Marriage and Mazaris’ Journey to Hades", in: Averil Cameron, Niels Gaul (eds.), Dialogues and Debates from Late Antiquity to Late Byzantium, Routledge, 2017
 3. Ana-Maria Pascal, "Who Cares Whose Cars? A Philosophical Analysis of Business and Human Rights", in: Jacob Dahl Rendtorff (ed.), Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics, Springer, 2017
 4. Aurora Voiculescu, "Business Responsibility for Human Rights Violations from a Theoretical Perspective: Towards a Moral Division of Labour", in: Jacob Dahl Rendtorff (ed.), Perspectives on Philosophy of Management and Business Ethics, Springer, 2017
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Ovidiu Babeș, "Instances of Descartes’s early projectionism ", Dutch Seminar in Early Modern Philosophy IV, Groningen, 18th February 2017
 2. Mădălina Diaconu: „Haustiere als Mitbewohner? Phänomenologische Betrachtungen“, Ringvorlesung Human-Animal-Studies. Das Mensch-Tier-Verhältnis im Fokus wissenschaftlicher Forschung, Universität Innsbruck, 9. Januar 2017
 3. Mădălina Diaconu: „Wenn Museen beginnen zu atmen. Möglichkeiten und Herausforderungen der Duftgestaltung von Ausstellungen“, The Sensitive Museum - Von der Oberfläche unter die Haut, Historisches Museum Frankfurt am Main, 19. Januar 2017
 4. Mădălina Diaconu: „Vom Wetter als Kunstmedium zur Kunst als Wetterlabor“, Neue Wiener Gruppe / Lacan-Schule. Sektion Ästhetik, Die Niederösterreich-Vinothek, 23. Januar 2017
 5. Anca Vasiliu: "Transcendance et immanence del'âme intellective selon Platon(Timée) et selon Aristote (Mét.Lambda 7 et 9).", Oltre il dualismo. Sensibile e intelligibile, corpo e anima dal platonismo a Platone., Padova, 15-16 febbraio 2017
 6. Anca Vasiliu, "Eikôn et la pensée trinitaire.Quelques réflexions sur le rôle de l’image entre métaphysique et théologie", Cristianesimo e cultura, 26-27 January, 2017
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Robert R.A. Arnăutu, Early Modern Philosophy of Technology: Bacon and Descartes, Editura Zeta Books, 2017
 2. Matei Stîrcea-Crăciun, Tratat de hermeneutică a sculpturii abstracte, Editura Constantin Brâncuși, 2017
 3. P. Anton Parlagi, Deontologia.Premise, valori si norme de conduita pentru demnitarii si functionarii publici, Editura Pro Universitaria, 2017
 4. Bogdan Popoveniuc, Filosofia singularitatii - Creierul global, o etica a gandirii fara om, Editura Eikon, 2016
 5. Viorel Rotilă, Avatarurile unei existențe, Editura Institutul European, 2017
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Rodica Croitoru, "Dumnezeu şi lumea în Opus postumum. Ecouri platonice", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 2. Ileana Dascălu, "Educaţie, autonomie şi ideologie: o reconstituire a filosofiei educaţiei a lui Michael Oakeshott", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 3. Titus Lateș, "Prima pagină filosofică despre adevăr în limba română", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 4. Petru Molodet-Jitea, " «Răul» în opera lui Proclus, De malorum subsistentia, şi în Corpusul areopagitic. Dependenţa discuţiei despre rău în Numele divine de lucrarea lui  Proclus: o reevaluare a problemei", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 5. Cornel-Florin Moraru, "Perceperea frumosului la Plotin. Prefigurarea unei căi meontologice de constituire a esteticii", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 6. Ionel Narița, "Soriţii", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 7. Dragoș Popescu, "Dimitrie Cantemir şi „izvoditoriul” Van Helmont", in: Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
 8. Constantin Stroe, "Feţe din şi prin Prefeţe, la apogeul Iluminismului românesc (primele trei decenii ale secolului al XIX-lea)", in Revista de Filosofie, Tomul LXIV, Nr. 1, 2017
D) Traduceri
 1. Immanuel Kant, Încercare de a introduce în filosofie conceptul de mărimi negative, traducere de Alexandru Boboc, Revista de Filosofie, 2017
 2. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mii de platouri, traducere de Bogdan Ghiu, editura Art, 2017
 3. Michael Patrick Lynch, Internetul nostru. Stim mai mult, intelegem mai putin, traducere de Silvia Palade, editura Niculescu, 2017
 4. Jean d'Ormesson, Călăuza Rătăciților, traducere de Cristian Preda, Baroque Books & Arts, 2017
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Iulian Toader, "The Permanence of Forms in Quantum Mechanics", IRH-ICUB Seminar, 2017
 2. Tamara Cărăuș, "Assuming Bare Life? Agamben on the Condition of Refugees and the Coming Politics", IRH-ICUB Seminar, 2017
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. Call for Papers: Studia Phaenomenologica, Vol. XVIII (2018) Special Issue: The Promise of Genetic Phenomenology. Guest Editors: Christian Ferencz-Flatz and Andrea Staiti. Deadline for submissions: 15 September, 2017.
 2. Call for Papers: Studia UBB Philosophia, Issue 2 (2017): Nomadic, Migrating, Commuting, Wearable Technologies and  Their Infrastructures. Abstracts submission dead-line: February 17, 2017. Full papers submission dead-line: May 14, 2017
 3. Call for papers: Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series (2017): Ethics for New and Emerging Technologies. From moral intuitions to ethical theories. Deadline for submission: June 15  2017
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. Call for Papers: DIALOGO-CONF (2017): Bridging Science and Religion together: Self - Soul- Counsciousness, Constanta, May 19-26. Deadline for paper submission: April 25
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2017 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list