Newsletter de filozofie 01 December 2019
View this email in your browser

Nr. 11 (163) / noiembrie 2019

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Elena Băltuță (Ed.), Medieval Perceptual Puzzles, Brill, 2019
 2. Athanase d'Alexandrie: Traités contre les Ariens. Trad. Lucian Dînca, Adriana Bara, Charles Kannengiesser, Collection Sources chrétiennes - No. 598, Cerf, 2019
 3. Ciprian Jeler, Donner plus qu’on n’a. Éléments pour une théorie de l’action chez Bergson, Zeta Books,  2019
 4. Marilena Vlad, Damascius et l’ineffable, Vrin, 2019
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Emil Badici, "Iterated Mixed Strategies and Pascal’s Wager", Logica Universalis, 2019
 2. Sorin Bangu, "Hard and Blind: On Wittgenstein's Genealogical View of Logical Necessity", Philosophy and phenomenological research, 2019
 3. Cătălin Bărboianu, "Wigner’s Puzzle on Applicability of Mathematics: On What Table to Assemble It?", Axiomathes, 2019
 4. Remus Breazu, "The Question of Violence Between the Transcendental and the Empirical Field: The Case of Husserl’s Philosophy", Human Studies, 2019
 5. Veronica Cibotaru, "Matthew Burch, Jack Marsh, Irene McMullin (Eds.): Normativity, Meaning, and the Promise of Phenomenology" (Book review), Phenomenological Reviews, 2019
 6. Mihnea Dobre, "Henry More and William Petty: Revisiting an Early Modern Polemic", Early Science and Medicine, 2019
 7. Ionut Untea, "Where Human and Divine Intimacy Meet: an Insight into the Theodicy of Marilyn McCord Adams", Sophia, 2019
 8. Alexandru Volacu, "Electoral Quid Pro Quo: A Defence of Barter Markets in Votes", Journal of Applied Philosophy, 2019
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Ana Bazac, “Τέλος and Aristotle’s Technological Determinism”, in: Demetra Sfendoni-Mentzou (Ed.), Proceedings of the World Congress Aristotle 2400 Years, Aristotle University of Thessaloniki, Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, A.U.TH., 2019
 2. Elena Băltuță, "The Escape Artist: Robert Kilwardby on Objects as sine qua non Causes", in: Elena Băltuță (Ed.), Medieval Perceptual Puzzles, Brill, 2019
 3. Mihnea Dobre, "Jacques Rohault and Cartesian Experimentalism", in: Steven Nadler, Tad M. Schmaltz, and Delphine Antoine-Mahut (Eds.), The Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism, Oxford University Press, 2019
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Smaranda Aldea, "Self-Othering, Self-Transformation, and Theoretical Freedom:Self-Variation and Husserl’s Phenomenology as Radical Immanent Critique", From the Paris Lectures to the Cartesian Meditations: The Legacy of Husserl’s Transcendental Phenomenology, Prague, October 17th -19th, 2019
 2. Eveline Cioflec, „Relationalität und Geschichtlichkeit bei Heidegger und Rombach“, „Ontologie im Umbruch – zur Phänomenologie radikaler Geschichtlichkeit“, Universität Tübingen, 14.-16. November 2019
 3. Rodica Croitoru, „Le Dieu de l'Opus postumum entre Zoroastre et Démiurge”, Kant et les grecs, hier et aujourd’hui, Athens, 23-25 October, 2019
 4. Mădălina Diaconu, "Between Sky and Earth: Towards an Eco-aesthetics of the Atmosphere", Dialogue and Understanding: The International conference on the research on discourse of ecoaesthetics, China, 18-20 October 2019
 5. Mădălina Diaconu, "Life-enhancing beauty: a controversial issue in the aesthetic theory", Advanced Studies Conference: Vitality and Wellbeing Aesthetic Considerations, Concepts and Clinical Practice, Sigmund Freud University Vienna, Vienna, 16 November, 2019
 6. Mircea Dumitru, Lectures at Peking University, Department of Philosophy PKU, Beijing, 7-18 November, 2019
 7. Madalina Guzun, "The Problem of Historicity in Translation", İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 14 November, 2019
 8. Dana Jalobeanu, “Cosmopoetics in the Renaissance: fables, cosmology and the Timaean tradition”, Early Modern Philosophy and the Scientific Imagination Seminar, London, 16 November, 2019
 9. Lucian Ionel, “Reason: substantive and adverbial”, 19th Annual Graduate Philosophy Conference: “Reconstructing Reason: Developing the concept of reason through history”, Toronto, November 15-16, 2019
 10. Iulia Mitu, "Das (Grund)bild als Konkretion des Geistes", „Ontologie im Umbruch – zur Phänomenologie radikaler Geschichtlichkeit“, Universität Tübingen, 14.-16. November 2019
 11. Andrei Moldovan, “Are There Entailed Conversational Implicatures?”, Workshop-III: Foundations and Methods of Natural Language Semantics, Barcelona, 4th-5th November, 2019
 12. Tinca Prunea-Bretonnet, „La métaphysique comme "enfant cheri" de la raison: Platon, Kant et l'intelligible”, Kant et les grecs, hier et aujourd’hui, Athens, 23-25 October, 2019
 13. Dan Zeman, “A Rich-Lexicon Approach to Slurs”, Workshop-III: Foundations and Methods of Natural Language Semantics, Barcelona, 4th-5th November, 2019
 14. Anca Vasiliu, "La transformation des images bibliques en images mentales dans l'exégèse de Philon d'Alexandrie", Convegno Internazionale "Vedere e guardare attraverso le parole contributi per una storia della cultura visuale del cristianesimo antico e tardoantico", Torino, 9-11 ottobre 2019
 15. Anca Vasiliu, "Le sceau et le pinceau du logos. L’image et le pouvoir diviseur dans l’exégèse philonienne de la révélation", Similitudini, metafore e allegorie nel De opificio mundi di Filone di Alessandria, L'Aquila, Italy, 24-25 Ottobre 2019
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ramona Ardelean, Eul și fragmentarea conștiinței umane. O explorare din perspectiva fizicii cuantice, filosofiei, teologiei și psihanalizei, Editura UAIC, 2019
 2. Cristian Bodea, Delia Popa (Eds.), Describing the Unconscious. Phenomenological Perspectives on the Subject of Psychoanalysis, Zeta Books, 2019
 3. Alex Cistelecan, De la stânga la stânga. Lecturi critice în câmpul progresist, Editura Tact, 2019
 4. Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 5. Valentin Dedu, Destinul creștinismului în postmodernism, Kingdom Design, 2019
 6. Mircea  Dumitru, Lumi ale gândirii. Zece eseuri logico-metafizice, Editura Polirom, 2019
 7. Andrei Marga, Filosofi si teologi actuali, Meteor Press, 2019
 8. Constantin Noica, Interpretări la Platon, Editura Humanitas, 2019
 9. Ciprian Vălcan, Mattia Luigi Pozzi, Giovanni Rotiroti (coord.), Emil Cioran. Zile de studiu la Napoli / Giornate di Studio a Napoli 2016-2018, Editura Universității de Vest, 2019                                                                                                                                                                                               sus
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Petru Bejan, "Anthropologie du corps et l’identité. A partir d’une métaphore ancienne", Hermeneia, Nr. 22, 2019    
 2. Alexandru Bejinariu, "Alexander Schnell, Was ist Phänomenologie?" (Book review), in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 3. Petre Bieltz, "Fundamente logice ale deciziei sociale în practica juridică și politică", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 5, 2019
 4. Alexandru Boboc, "Conceptul modern de interpretare. Interpretarea în arta muzicală", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 6, 2019
 5. George Bondor, "Books, the Art of Reading and the Meaning of Life", Hermeneia, Nr. 22, 2019
 6. Ioan Buș, "The Metaphysical Deduction of Categories in Kant’s Critique of Pure Reason", Agathos, Volume 10, Issue 2/2019
 7. Radu Cernătescu, "Filosofia Dada", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 6, 2019
 8. Cristian Ciocan & Paul Marinescu, "Introduction: On Conflict and Violence", in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 9. Mihaela-Cătălina Condruz, "Mark Vorobej, The concept of violence" (Book review), in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 10. Florin Crîșmăreanu, "Le VIIème siècle byzantin: des hommes et des saints" (Book review), Hermeneia, Nr. 22, 2019
 11. Emanuel Copilaș, "Phenomenology and the Political: Dialectical Inertias and Ontological Ambiguities", Agathos, Volume 10, Issue 2/2019
 12. Marius Dobre, "Gândire pozitivă vs. scepticism elementar", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 5, 2019
 13. Petru Dunca, "Dimensions of Sacrifice in Rite – Hermeneutical Perspectives", Hermeneia, Nr. 22, 2019
 14.  Alina Silvana Felea, "L’interprétation de l’oeuvre littéraire en débat: notes à ajouter à un dossier ouvert", Hermeneia, Nr. 22, 2019  
 15. Christian Ferencz-Flatz, "Nicolas De Warren & Thomas Vongehr (eds), Philosophers at the Front. Phenomenology and the First World War" (Book review), in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 16. Iulian Grigoriu, "Elemente de filosofie wittgensteiniană a matematicii în spațiul ideatic al anilor ’30", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 5, 2019
 17. Mădălina Guzun, "Briser le silence : Le déploiement de la langue comme traduction du silence en son chez Martin Heidegger", in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 18. Codruța Hainic, "Aesthetic Experience in the Semiotics of Charles S. Peirce", Agathos, Volume 10, Issue 2/2019
 19. Eva Ivan-Haintz, "Arta ca formă de rezistență față de „totala orbire socială” în viziunea lui Adorno", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 6, 2019
 20. Vasile Hațegan, "Aspecte ale comunicării în consilierea filosofică", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 6, 2019
 21. Cezara Humă, "Anregungen zu einer Theorie der produktiven Rezeption: Hans Robert Jauß und Hans-Georg Gadamer im ,Gespräch‘", Hermeneia, Nr. 22, 2019
 22. Mihaela Mocanu, "Le dictionnaire comme pratique signifiante. Une approche sémiotique du Lexicon de Buda", Hermeneia, Nr. 22, 2019
 23.  Constantin Necula, Eugen Răchiteanu, "The Ethical Standards of Food Production in the Background of Modern Lifestyle", Hermeneia, Nr. 22, 2019    
 24. Adrian Niță, "Epoca rațiunii", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 6, 2019
 25. Mihai Ometiță, "Hermeneutic Violence and Interpretive Conflict: Heidegger vs. Cassirer on Kant", in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 26. Ana-Maria Petrache, "The Transformative Impact of Eschatological Narratives: A Reflection on the Theology of History", Hermeneia, Nr. 22, 2019    
 27. Delia Popa, "Entre réversibilité et réverbération. Une approche phénoménologique de la violence sociale", in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 28. Delia Popa, "Claire Marin, Rupture(s)", (Book review), in: Cristian Ciocan, Paul Marinescu (Eds.), Studia Phaenomenologica 2019 – Volume 19 — On Conflict and Violence, Studia Phaenomenologica 2019, Vol. 19: On Conflict and Violence, Zeta Books, 2019
 29. Dragoș Popescu, "Noica și marxismul. O explorare", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 5, 2019
 30.  Matei Stîrcea-Crăciun, "Paul Neagu and Hylesic Symbolism. A Tribute to His Memory", Hermeneia, Nr. 22, 2019    
 31. Mihai M. Tarasi, "A Contemporary artistic Lection of Architectural Space", Hermeneia, Nr. 22, 2019  
 32. Ion Tănăsescu, "Aristotelism și intenționalitate – despre fundalul tradițional al gândirii lui Anton Marty", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 6, 2019
 33. Viorel Vizureanu, "Intuiționismul lui Brouwer și cel al lui Bergson în lectură comparativă. Cadrul general al analizei", Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 5, 2019
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Cristian Bodea, "The Body Makes Sense. A Phenomenology of Ego and I in Conjunction with Psychoanalysis", in: Cristian Bodea, Delia Popa (Eds.), Describing the Unconscious. Phenomenological Perspectives on the Subject of Psychoanalysis, Zeta Books, 2019
 2. Virgil Ciomoș, "Phénoménologie et psychanalyse. Pour une nouvelle architectonique du phénomène", in: Cristian Bodea, Delia Popa (Eds.), Describing the Unconscious. Phenomenological Perspectives on the Subject of Psychoanalysis, Zeta Books, 2019
 3. Florin Crîșmăreanu, "Dimitrie Cantemir și tradiția patristică. Analiza unui caz exemplar: Corpus-ul Dionysiacum", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 4. Mădălina Diaconu, "Cioran și nostalgia preumanului", in: Mattia Luigi Pozzi, Giovanni Rotiroti, Ciprian Vălcan (coord.), Emil Cioran. Zile de studiu la Napoli / Giornate di Studio a Napoli 2016-2018, Editura Universității de Vest, 2019
 5. Livia Dioșan, "Psychic Reality and the Name of the Father. Emmanuel Lévinas’s Phenomenology between Sigmund Freud and Jacques Lacan", in: Cristian Bodea, Delia Popa (Eds.), Describing the Unconscious. Phenomenological Perspectives on the Subject of Psychoanalysis, Zeta Books, 2019
 6. Florina Rodica Hariga, "Care este natura răului și în ce măsură poate fi definită o ierarhie a răului? Problematizarea conceptului de rău prin abordarea unui itinerariu hermeneutic filosofico-teologic", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 7.  Andrei-Tudor Man, "Natura și Sufletul în viziunea vechilor stoici", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 8. Cristian Moisuc, "'Nulla natura interposita'. O teză augustiniană în opera lui Nicolas Malebranche", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 9. Cristinel Munteanu, "'Realitatea' ca ierarhie de forme. Perspectiva lui R. G. Collingwood", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 10. Lucian Nicolae, "Prinderea lui Eros. Despre deschiderea-luminatoare a chipului iubitului", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 11. Delia Popa, "Subjects of Desire. Time, Mourning, and Melancholia", in: Cristian Bodea, Delia Popa (Eds.), Describing the Unconscious. Phenomenological Perspectives on the Subject of Psychoanalysis, Zeta Books, 2019
 12. Tudor-Ștefan Rotaru, "Arta medicală și ierarhiile Dialogurilor: locul în Întregul 'natural'", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 13. Cosmin-Florentin Spaschi, "De la bios la zoe: Filosofia dincolo de natură la Steven Vogel și Rosi Braidotti", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019
 14. Viorel Țuțui, "Este 'știința naturii umane' a lui Hume o antimetafizică?", in: Florin Crîşmăreanu, Cristian Moisuc (ed.), Natură și ierarhie. Metamorfoze și (dis)continuități, Editura UAIC, 2019 
D) Traduceri
 1. Theodor W. Adorno, Dialectica negativă, traducere și prefață de Christian Ferencz-Flatz, Editura Tact, 2019
 2. Francis Remedios, "Epistemologia socială orientată de interes", traducere de Henrieta Anișoara Șerban, Revista de filosofie, Tomul LXVI, Nr. 5, 2019
 3. Betrand Russell, Viata fara frica - Scrieri esentiale, vol. 3, traducere de Dan Craciun, Editura Vellant, 2019
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. The 8th International Workshop on Many-Valued Logic, Bucharest, 1-3 November 2019
 2. Ramism and its Influence on 17th Century Encyclopaedism, IRH-ICUB, Bucharest, 8 November 2019
 3. Naturalism: From Logic to Phenomenology and Back Again, ICUB-IRH, University of Bucharest, 9 November 2019
 4. Colocviul național Știință divină – înțelegere umană. Perspective hermeneutice, Iasi, 14 noiembrie 2019
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: The Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series - The Philosophy of the Philokalia. Deadline for abstracts: February 1st, 2020.
 2. CfP: Diakrisis, Vol. 3 (2020): “Life: Philosophical and Theological Approaches”. Manuscripts Submission Deadline: March 1, 2020.
 3. CfP: Revue roumaine de philosophie. În căutarea unui nou Aristotel – abordări etice, ontologice și metafizice. Termen limită: 10 martie 2020
 4. CfP: Revue roumaine de philosophie. Kierkegaard și conceptul de critică. Termen limită: 10 octombrie 2020
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2019 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list