Newsletter de filozofie 22 March 2024
View this email in your browser

 Nr. 1-3 (217-219) / ianuarie-martie 2024

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Veronica Cibotaru, Le problème de la signification dans les philosophies de Kant et Husserl, Hermann, 2023.
 2. Ioan Alexandru David, Philosophie et métaphysique de la créativité chez Lucian Blaga, Classiques Garnier, 2024.
 3. Anca Gheaus, Christine Straehle, Debating Surrogacy, Oxford University Press, 2024.
 4. Olivia Mitscherlich-Schönherr, Mara-Daria Cojocaru and Michael Reder (eds.), Kann das Anthropozän gelingen?, De Gruyter, 2024.
 5. Gabriela-Lucia Sabau, Critical Realism and the Objective Value of Sustainability. Philosophical and Ethical Approaches, Routledge, 2024.
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Tudor M. Baetu, "Informational Models of the Phenomenon of Consciousness and the Mechanistic Project in Neuroscience", Erkenntnis, 2024.
 2. Alexandru Bejinariu, "Gestures in Slow Motion: On Making Use of Video Art in Phenomenology", Dialogue: Canadian Philosophical Review, 2024.
 3. Adrian Briciu, "Indexicals and communicative affordances", Synthese, 2024.
 4. Ştefan Bolea & Ştefan-Sebastian Maftei, "Pessimism, Schopenhauer, and Schopenhauerianism in nineteenth century Romania. The case of the poet Mihai Eminescu", Studies in East European Thought, 2024.
 5. Lavinia Marin, Samantha Copeland, "'It takes a village to write a really good paper': A normative framework for peer reviewing in philosophy", Metaphilosophy, 2024.
 6. Paul Marinescu, "Photography and evidence: reflections on the imagistic violence", Continental Philosophy Review, 2024.
 7. Mădălina Guzun, "Asymétrie et brisure de la traduction. Une réflexion à partir de la langue chez Martin Heidegger", Revue des sciences humaines, 2023.
 8. Dana Jalobeanu, "Creating life in the laboratory: Francis Bacon's journey from living spirits to animate bodies", The Royal Society Publishing, 2024.
 9. Dana Jalobeanu, "Francis Bacon and the practices of measurement", Annals of Science, 2024.
 10. Claudia Serban, "From Tendencies and Drives to Affectivity and Ethics: Husserl and Scheler on the Mother–Child Relationship", Human Studies, 2024.
 11. Marilena Vlad, "Damascius and the Ineffable Thread of Reality", The International Journal of the Platonic Tradition, 2024.
 12. Cristina Voinea, Lavinia Marin, Constantin Vica, "Digital Slot Machines: Social Media Platforms as Attentional Scaffolds", Topoi, 2024.
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Lucian Ionel, "Bewusstsein und Geist. Heideggers Hegel", in: Holger Zaborowski (Hrsg.), Martin Heidegger: Holzwege, De Gruyter, 2024.
 2. Tinca Prunea-Bretonnet, "Wolff and Crusius on the Duty to Love", in: Sonja Schierbaum, Michael Walschots, and John Walsh (eds.), Christian Wolff's German Ethics, Oxford University Press, 2024.
 3. Claudia Serban, "Monde intersubjectif, monde génératif", in: Pamela Krause et Guillaume Dreidemie (ed.), Penser le monde: de Kant à aujourd’hui, Kimé, 2023.
 4. Claudia Serban, "Phénoménologie et expérience de la vie. De L'essence de la manifestation de Michel Henry à la Dynamique de la manifestation de Renaud Barbaras", in: Annabelle Dufourcq, Karel Novotny (ed.), Surpuissance et finitude: Renaud Barbaras aux limites de la phénoménologie, Vrin, 2023.
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Mircea Dumitru, "Truth with and without satisfaction", CUNY Academic Commons, The City University of New York, November 27, 2023.
 2. Dana Jalobeanu, "What is a good hypothesis? Methodological tolerance and experimental philosophy in the seventeenth century", London School of Economics, February 8, 2024. 
 3. Iulia Mitu, "Kant’s conception of poetic language: between 'aesthetic perfection' and 'free play'", Kant, Art, and Beautiful Art, NOVA University of Lisbon, Portugal, 11-12 March, 2024.
 4. Marius Stan, "Kant’s Balance Argument: Structure and Warrant", Kant's Dynamic Theory of Matter, Université libre de Bruxelles, Belgium, 7-8 March 2024.
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Ioan Ciprian Bursuc, Fenomenologia mirării. Homer, Platon și Heidegger, Editura UAIC, 2023.
 2. Elisabeta Diana Korpos, Nietzsche și eterna reîntoarcere, Editura Scoala Ardeleana, 2024.
 3. Titu Popescu, Estetica si contingentele ei, Editura Limes, 2024.
 4. Valentin Stoian, Activitatea de intelligence. Limite morale si deontologice, Editura Institutul European, 2023.
 5. Alexandru Ștefănescu, Leibniz sau Descartes? Raţiune, modernitate, societate, Editura Ideea Europeana, 2024.
 6. Dorin Ștefănescu, Agnostos Theos - Despre temeiul gnoseologiei teologice, Editura Eikon, 2024.
 7. Alin Sebastian Tat, Cui i-e frică de Sfântul Augustin?, Editura Galaxia Gutenberg, 2024.
 8. Gheorghe Vlăduțescu, Exercitii pentru o posibila metafilosofie, Editura Pro Universitaria, 2024.
 9. Gheorghe Vlăduțescu, Istoria filosofiei ca hermeneutica, Editura Pro Universitaria, 2024.
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară​​
 1. Anton Adamut, "Homer: ἄσβεστος γέλως (two episodes: the Iliad, I, 597; the Odyssey VIII, 459)", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 2. Ana Bazac, "Up to a Point, the Dialectical Materialism is Dialectical Idealism, in Hegel’s Meaning; but then It is More”, Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 3. Ana Bazac, “The Apollo Dionysus Motif in the Approach of Science”, Noema, XXII, 2023.
 4. Ana Bazac, “The Concept of Order: Philosophical Insights”, Agathos, 2023.
 5. Ana Bazac, "Starting from a Metaphor: Phenomenology of the Status of Inertia", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 6. Eugenia Bogatu, "Considerations on the Ethics of Scientific Research in the Context of Doctoral Education in the Republic of Moldova", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 7. Marius Cucu, Oana Lenta, "The Phenomenology of Mystery in Rudolf Otto’s Metaphysics", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 8. Adrian Hagiu, Constantin C. Lupascu, Sergiu Bortos, "Robin George Collingwood on the Logic of Textual Interpretation", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 9. Adriana Neacsu, "The Relationship between Soul and Body in Plotinus and Porphyry", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 10. Adrian Nita, "Identity and Truth in Salman Rushdie", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 11. Ana Ocoleanu, "Broken Phenomenology. The Silent Witness from the Decalogue Cycle of Krzysztof Kieslowski and his Philosophical Meaning", Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy, Vol. 6, 2023.
 12. Bogdan Olaru, "Equality: Rejecting Morally Irrelevant Differences", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 13. Florin Olteanu, Cătălin Stanciulescu, "Cognitive-evaluative Modeling of Two Different Interpretations of a Historical Event", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 14. Darius Persu, "Grammatical Realism: An Analysis of Wittgenstein’s Concept of 'Grammar'", Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023. 
 15. Constantin Stoenescu, "Sisteme departe de echilibru – evoluție și  ireversibilitate", Noema, XXII, 2023.
 16. Lorena Stuparu, "Marin Bălan (coord.), Philosophy, Education, Distance. Proceedings of the National Online Conference on Philosophy of Education" (recenzie), Analele Universității din Craiova, Seria Filosofie, 51, 1, 2023.
 17. Henrieta Serban, "From the “Metaphorizing Man” to the Artificial “Man” and “Back”", Noema, XXII, 2023.
 18. Nicolae Turcan, „Faith as Experience. A Theo-Phenomenological Approach”, Diakrisis Yearbook of Theology and Philosophy, Vol. 6, 2023.
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 
D) Traduceri
 1. Cassiodor, Despre suflet, traducere de Cristian Iosif și Marina Cristea, ed. Galaxia Gutenberg 2024.
 2. Maurice Blondel, Lupta pentru civilizaţie și filosofia păcii, traducere de Marius Motogna, Editura Galaxia Gutenberg, 2024.
 3. Pierre Manent, Tocqueville și natura democrației, traducere de Miruna Tătaru-Cazaban, Spandugino & Zeta Books, 2023.
 4. Carlo Rovelli, Anaximandru din Milet sau nașterea gândirii științifice, traducere de Patricia Apostol, Humanitas, 2024.
 5. Jean-Paul Sartre, Imaginarul, traducere de Irina-Andreea Szekely, Cristian Ciocan, Editura Spandugino, 2023.
 6. Dan Zahavi, Conștiința de sine și alteritatea. O investigație fenomenologică, traducere de Remus Breazu, Ratio et Revelatio, 2024.
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferinţele Centrului de filosofie antică şi medievală (FAM), Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Semestrul de primăvară, 2024.
 2. Getting Medieval on the Internal Senses. Department of Philosophy, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca. April 19–20, 2024.
 3. Philosophy of memes, Department of Philosophy, University of Bucharest, March 16-17, 2024.
 4. Music-cognition and understanding, University of Bucharest, January 12-14, 2024.
 5. Identitate, patrimoniu, globalizare, Conferințele București-Chișinău, Ediția a V-a. Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. 21-22 martie 2024.
 6. Theory of mind and recursion. Department of Philosophy, University of Bucharest. March 24, 2024.
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. Revue roumaine de philosophie, Volum 69, nr. 1, 2025: Perspective asupra ființei în istoria filosofiei. Termen limită: 1 septembrie 2024.
 2. Revue roumaine de philosophie, Volum 68, nr. 2, 2024: Kant 300. Actualitatea filosofiei kantiene. Termen limită: 1 septembrie 2024.
 3. Studia Phaenomenologica vol. XXV (2025) – Eco-Phenomenology. Deadline: March 30, 2024.
 4. Studia Phaenomenologica vol. 26 (2026): Phenomenology and Psychopathology. Deadline: March 30, 2025.
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. Cultură, artă și revoltă: 100 de ani de (supra)realism și literatură absurdă kafkiană. Conferința Națională de Estetică și Filosofia Artei "Ion Ianosi" (24-25 mai 2024, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București). Deadline: 20 aprilie 2024.
 2. Goethe and the philosophy of his time (November 11-12, 2024, Constantin Rădulescu-Motru Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy). Deadline: August 10, 2024.
 3. Fenomenologia expresiei artistice: poezie, muzică, arte vizuale, conferința anuală a Scoetății române de fenomenologie (15-16 noviembrie 2024, Cluj-Napoca). Deadline: 31 iulie 2024. 
 4. Conferința națională online de filosofie teoretică pentru studenți, a șaptea ediție (20-25 mai 2024, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București). Deadline: 20 aprilie 2024.
 5. Whitehead and Idealism. (1-2 October 2024, Constantin Rădulescu-Motru Institute of Philosophy and Psychology of the Romanian Academy). Deadline: July 31, 2024.
 6. From Wealth to Alienation. Adam Smith in the 21th Century (May 17, 2024, Faculty of Philosophy of the University of Bucharest). Deadline: April 15, 2023.
 7. The Courage of Truth in a Post-Truth World. (Faculty of Philosophy of the University of Bucharest). Deadline: March 30, 2024.
 8. Nietzsche and Critical Posthumanism, Transhumanism, and Metahumanism (June 28-29, 2024, Department of Philosophy, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca). Deadline: March 25, 2024.
 
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
 
 
Copyright © 2024 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list