Newsletter de filozofie 13 April 2022
View this email in your browser

Nr. 3-4 (193-194) / martie-aprilie 2022

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Dana Jalobeanu, David Marshall Miller (eds.), The Cambridge History of Philosophy of the Scientific Revolution, Cambridge University Press, 2022
 2. Elena Partene, Dimitri El Murr (dir.), Kant et Platon, Vrin, 2022 
 
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Robert Chis-Ciure, Francesco Ellia, "Consciousness and complexity: Neurobiological naturalism and integrated information theory", Consciousness and Cognition, Volume 100, April 2022
 2. Mara-Daria Cojocaru, Alasdair Cochrane, "Veganism as political solidarity: Beyond ‘ethical veganism’", Journal of Social Philosophy, 2022
 3. Mihaela Constantinescu, Constantin Vică, Radu Uszkai & Cristina Voinea, "Blame It on the AI? On the Moral Responsibility of Artificial Moral Advisors", Philosophy & Technology, 2022
 4. Adrian Miroiu, Mircea Dumitru, "Representing voting rules in Łukasiewicz’s three-valued logic", Journal of Applied Non-Classical Logics, 2022
 5. Adina Preda, Kristin Voigt, "Shameless luck egalitarians", Journal of Social Philosophy, 2022
 
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Smaranda Aldea, "The Normativity of the Imagination: Its Critical Import", in: Sara Heinämaa, Mirja Hartimo, Ilpo Hirvonen (eds.), Contemporary Phenomenologies of Normativity, Routledge, 2022
 2. Sorana Corneanu, Koen Vermeir, "The Art of Thinking", in: Dana Jalobeanu, David Marshall Miller (eds.), The Cambridge History of Philosophy of the Scientific Revolution, Cambridge University Press, 2022
 3. Christian Ferencz-Flatz, "The Phenomenologist as a Method Actor", in: Thiemo Breyer, Marco Cavallaro, Rodrigo Y. Sandoval (eds.), Phenomenology of Phantasy and Emotion, Wbg Academic, 2022
 4. Cristina Ionescu, "Elenchus and the Method of Division in the Sophist", in: Jens Kristian Larsen, Vivil Valvik Haraldsen, Justin Vlasits (eds.), New Perspectives on Platonic Dialectic, Routledge, 2022
 5. Dana Jalobeanu, Peter R. Anstey, "Experimental Natural History", in: Dana Jalobeanu, David Marshall Miller (eds.), The Cambridge History of Philosophy of the Scientific Revolution, Cambridge University Press, 2022
 6. Marius Stan, "From Metaphysical Principles to Dynamical Laws", in: Dana Jalobeanu, David Marshall Miller (eds.), The Cambridge History of Philosophy of the Scientific Revolution, Cambridge University Press, 2022
 7. Marilena Vlad, "Dialectic as Philosophical Divination in Plato’s Phaedrus", in: Jens Kristian Larsen, Vivil Valvik Haraldsen, Justin Vlasits (eds.), New Perspectives on Platonic Dialectic, Routledge, 2022
 
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Andreea Smaranda Aldea, Phenomenology & Critical Theory: Exploring Common Grounds, 1st collaborative Workshop Villanova/Lisbon, organised by Delia Popa & Ricardo Mendoza-Canales, 25 March 2022 (Online)
 2. Lucian Ionel, "Hegel on Kinds of Capacity", Workshop „Our Animal Capacities“, Human Abilities - Centre for Advanced Studies in the Humanities, Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin, organised by Lucian Ionel, 28 March - 29 March 2022
 3. Alexandru Radulescu, "On Detonating", Indexicals and Demonstratives I, Faculty of Philosophy, University of Warsaw,  April 6-7, 2022
 4. Andrei Timotin, "Trois théories antiques de la divination : Plutarque, Jamblique, Augustin", Divination and Theurgy in Antiquity, Vendredi 1er avril 2022 (Webinaire)
 5. Dan Zeman, "Relativism and Retraction", Seminar Series in Analytic Philosophy 2021-22, Session 23, Lisbon, 08 April 2022
 
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 2. Gabriel Târziu, Înțelegerea lumii cu ajutorul matematicii, Editura UAIC, 2022
 

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară

 1. Iovan Drehe, "On Learning Logic in 17th Century Transylvania", Studia Universitatis Babes-Bolyai, Issue 1, Volume 67 (LXVII), 2022
 2. Sandu Frunza, "Philosophical counseling - a useful tool for our daily life", JSRI Volume 21, Issue 61, Spring 2022
 3. Adrian Hagiu, Sergiu Bortos, "An overview of philosophical counseling in Romania", JSRI Volume 21, Issue 61, Spring 2022
 4. Iuliu-Marius Morariu, "Spiritual Autobiographies – Between Philosophical and Spiritual Counselling", JSRI Volume 21, Issue 61, Spring 2022
 5. Radu Simion, "Seriozitatea jocului. O abordare multidisciplinară a ludicului. Diana Mărgărit, Ciprian Jeler (coord.)" (Book review), Studia Universitatis Babes-Bolyai, Issue 1, Volume 67 (LXVII), 2022
 
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Lydia Amir, "Împrietenirea cu tine însuți", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 2. Liviu Iulian Cocei, "Valoarea prieteniei ca expresie a iubirii celuilalt", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 3. Cristian Iftode, "Filosofia se naște din uimire, dar se hrănește din prietenie", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 4. Florin Lobonț, "Prietenia filosofică și stilurile de atașament în filosofia cu copiii și adolescenții", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 5. Claudiu Marius Mesaroș, "Practicarea prieteniei din perspectiva eticii virtuții. Prietenia ca mod de viață", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 6. Emanuel Mihail Socaciu, "Prietenie, loialitate și teorie morală: o poveste despre hobbiți", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 7. Laurențiu Staicu, "Prietenia ca terapie", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 8. Constantin Vică, "Pot fi copiii prieteni cu roboții?", în: Laurențiu Staicu (coord.), Filosofia prieteniei, Editura UVT, 2022
 
D) Traduceri
 1. Dante Aligheri, Despre elocința în limba vulgară (ediție bilingvă), traducere de Delia Breza, Editura Polirom, 2022
 2. Hans Urs von Balthasar, Teodramatica vol V: Deznodământul, traducere de Maria Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 3. Hans Urs von Balthasar, Teologica. Volumul 1: Adevărul lumii, traducere de Maria Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 4. Chantal Delsol, Sfârșitul Creștinătății. Inversiunea normativă și noul timp, traducere de Teodor Baconschi, Editura Spandugino, 2022
 5. Étienne Gilson, Filosofia în Evul Mediu, traducere de Ileana Stănescu, Editura Trei, 2022
 6. René Guénon, Orient si Occident, traducere de Teodoru Ghiondea, Editura Herald, 2022
 7. Rachel M. McCleary, Robert J. Barro, Avuția religiilor, traducere de Teodora Nichita și Victoria Deliu, Editura Humanitas, 2022
 8. Adrienne von Speyr, Medic şi pacient, traducere de Alexandru Bejinariu, traducere de Maria Magdalena Anghelescu, Editura Galaxia Gutenberg, 2022
 
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferința Națională Online de Filosofie Teoretică pentru Studenți, a cincea ediție, 2022
 2. Conferinţele Centrului FAM, Semestrul de primăvară, 2022
 3. Rethinking Modernity – Transitions and Challenges International conference, CCIIF – The Research Center for the History and Circulation of Philosophical Ideas, Bucharest, 8 April, 2022
 

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 1. Diakrisis, Vol. 5 (2022): Engaging God's Language: Elements of the Theory of Theological Discourse. Extended Manuscripts Submission Deadline: April 30, 2022.
 2. Studia Phaenomenologica vol. 23 (2023): Phenomenologies of the image. Deadline: June 1, 2022.
 3. Revue roumaine de philosophie, Volum 66, nr. 1, 2022: Implicaţii filosofice ale semioticii lui Charles Sanders Peirce. Deadline:10 mai 2022.
 4. Revue roumaine de philosophie, Volum 66, nr. 2, 2022: Teoria kantiană a ştiinţei. Programul teoretic kantian şi structura legică a ştiinţei. Deadline: 1 iulie 2022.
 

B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 1. Simpozionul național anual al doctoranzilor în Filosofie, 1-2 Iulie 2022, Universitatea de Vest din Timișoara. Termen pentru inscriere: 25 aprilie 2022.
 2. CfP: The Second International Conference for Doctoral Students in Philosophy, Babeș-Bolyai University. Deadline for abstracts: 24th April 2022.

​​​​​​

 

 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
 
 
Copyright © 2022 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list