Newsletter de filozofie 31 March 2020
View this email in your browser

Nr. 3 (167) / martie 2020

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Dana L. Munteanu, Pierre Destrée, Malcolm Heath (eds.), The Poetics in its Aristotelian Context, Routledge, 2020
 2. Adrian Rezuș, Witness Theory, College Publications, 2020
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. István Aranyosi, "Mental Time Travel and Disjunctivism", Review of Philosophy and Psychology, 2020
 2. Emanuel Copilas, "Slayer and psychoanalysis", Metal Music Studies, Volume 6, Number 1, 2020
 3. Laura Georgescu, "Margaret Cavendish: Essential Writings" (Book review), Hobbes Studies, Band 33,  Ausgabe 1, 2020
 4. Paul Marinescu, "'L’énigme du passé'. Vers les fondements du rapport entre l’histoire et la psychanalyse", Études Ricoeuriennes, Vol. 10, No. 2, 2019
 5. Carmen E. Pavel, "The international rule of law", Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2019
 6. Mihaela Popa-Wyatt, "Taking Back Control of Words", Grazer Philosophische Studien, Band 97, Ausgabe 1, Special Issue: Non-Derogatory Uses of Slurs, edited by Bianca Cepollaro and Dan Zeman, 2020
 7. Dan Zeman, Bianca Cepollaro, "The Challenge from Non-Derogatory Uses of Slurs", Grazer Philosophische Studien, Band 97, Ausgabe 1, Special Issue: Non-Derogatory Uses of Slurs, edited by Bianca Cepollaro and Dan Zeman, 2020
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Elena Băltuță, "Selective Attention Beyond Activity: Robert Kilwardby’s Theory of Perception", in: Véronique Decaix, Ana María Mora-Márquez (eds.), Active Cognition, Springer, 2020

 2. Christian Coseru, "Reasons and Conscious Persons", in: Andrea Sauchelli (ed.), Derek Parfit’s Reasons and Persons, Routledge, 2020 
 3. Dana L. Munteanu, "Varieties of Characters: The Better, the Worse, and the Like", in: Dana L. Munteanu, Pierre Destrée, Malcolm Heath (eds.), The Poetics in its Aristotelian Context, Routledge, 2020
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

 

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Flaviu Câmpean, Identitatea melancolică la Søren Kierkegaard, Editura Scoala Ardeleana, 2020
 2. Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 3. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019 
 4. Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 5. Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019

B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară

 1. Călin Bolea, "Semiologia programării orientate spre obiect", Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 3, Issue 4, 2020
 2. Nicolae Goje, "Tehnica și ființa umană. Un extras din filosofia tehnologiei", Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 3, Issue 4, 2020
 3. Marius Florea, "Ce se întâmplă după revoluție?", Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 3, Issue 4, 2020
 4. Mihaela Frunza, "Despre filosofie, computere și moarte în vremuri vechi și noi" (Book review), Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 3, Issue 4, 2020
 5. Cristian Radu, "Necesitatea implementării unui sistem de moralitate inteligențelor artificiale", Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 3, Issue 4, 2020
 6. Bogdan Raicu, "Impactul limbajului tehnologic asupra mediilor de comunicare", Revista de Filosofie Aplicată, Vol. 3, Issue 4, 2020
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară

 

 1. Marin Aiftincă, "Cultură şi religie în deschisul tuturor valorilor", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 2. Iulian Apostolescu, "Husserl  și  Brentano:  deschideri  și echivocuri", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 3. Claudiu Baciu, "Aforism și experiment la Nietzsche", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 4. Sergiu Bălan, "Ideea de evoluție culturală în filosofia contemporană a biologiei", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 5. Alexandru  Boboc, "Categorii semantice și interpretare. De la analiza lingvistică a textului la logica discursului", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 6. Alexandru Boboc, "Intelect, rațiune, spirit în filosofia modernă. De la raționalismul clasic la gândirea speculativă", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 7. Alexandru Boboc, "Semiotică și logică în concepția lui Husserl", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019 
 8. Viorel Cernica, "Datul nemijlocit și circularitatea pre-judicativă", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 9. Rodica Croitoru, "Materie, material  și  substanță  în Opus Postumum", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 10. Marius Dobre, "Definiția. Perspective logice clasice și moderne", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019 
 11. Ioan Drăgoi, "Emil Cioran sau universalitatea conștiinței", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019 
 12. Mircea Dumitru, "Forma logică", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019 
 13. Victor E. Gelan, "Problema dialogului interior între conștiință și ființă", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 14. Stefan-Dominic Georgescu, "Considerații asupra conceptului Hegelian de Aufhebung", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019 
 15. Iulian Grigoriu, "Univers Logic Generator. Logică bidimensională", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
 16. Dragos Grusea, "Mişcarea a priori la Galilei şi Kant", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 17. Gabriel Iliescu, "Libertate deontic-acțională", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
 18. Ionuț Isac, "Mihai Eminescu – 130 de ani de la intrarea în eternitate: Perspective filosofico-metafizice asupra conștiinței creatoare", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019 
 19. Erwin Kessler, "Statul estetic", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 20. Titus Lates, "Prefaceri ale conștiinței în opera filosofilor români. Câteva provocări", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 21. Titus Lates, "Sorin Vieru: ceva din cuprinsul gândirii gândite și gândirii gânditoare", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
 22. Mona Mamulea, "Elemente de metafizică: Ce înțelegea Rădulescu-Motru prin „conștiință”?", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 23. Ion Militaru, "O analiză a categoriilor fundamentale economico-filosofice din Capitalul", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 24. Vlad Muresan, "Critica senzației pure la Hegel", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 25. Ionel Narita, "Categorii de numere Șerban N. Nicolau, Interpretarea lui Constantin Noica la categoriile aristotelice", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 26. Ionel Narita, "Determinare și dependență", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
 27. Irina Nica, "Utilizarea  imaginii  în  era  dezvoltării  tehnologiei informației", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 28. Ioana Cristina Nicolae, Adelaida Petrancu, "Instanțierea umbrei prin intermediul pactului faustic", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 29. Șerban N. Nicolau, "Orizontul întrebării și sentimentul românesc al ființei la Constantin Noica", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019 
 30. Şerban N. Nicolau, "Meteorologicele şi tratatele aristotelice de filosofie naturală", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 31. Adrian Nita, "Categoria rațiunii discursive: disputa Habermas-Rorty", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 32. Horia Vicențiu Pătrașcu, "Situația spiritului în lumea de astăzi. De la tripartiție la dualism psihic", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 33. Mihai Popa, "Giordano Bruno – Despre înlănţuiri în general (De vinculis in genere). Iubirea şi cunoaşterea", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 34. Mihai Popa, "Creație și cunoaștere: Rembrandt și Brâncuși", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019 
 35. Dragos Popescu, "Structură categorială și transformări de structuri categoriale în sisteme speculative (II)", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
 36. Andrei Posea, "Modelul perfecționării umane în lucrările personalismului energetic. Partea I: Puterea sufletească", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 37. Ionut Raduica, "Perspective fenomenologice de interpretare a plânsului la Helmuth Plessner", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
 38. Cezar Roșu, "Sistemele  dinamice  adaptive – consecință logică a trecerii mediului extern în mediul intern", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 39. Cezar Roșu, "Expansiunea logică. Momentul logic originar al gândirii (II)", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019 
 40. Toderita Rusu, "Influenţa  filosofiei  lui  van  Helmont  asupra gândirii lui Dimitrie Cantemir", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 41. Maria Sinaci, "Idei adecvate, idei neadecvate și tipuri de cunoaștere în Etica lui Spinoza", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 42. Henrieta Anișoara Șerban, "Conștiința, co-evoluția și memetica: o investigație pornind de la C. Rădulescu-Motru", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 43. Henrieta Anisoara Șerban, "Experimentele gândirii: contribuții aduse de perspectiva lui Thomas Kuhn", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 44. Constantin Stoenescu, "C. Rădulescu-Motru și proiectul pozitivist al psihologiei ca știință", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 45. Alexandru Surdu, "Intelectul raţional", in: Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Mihai Popa (coord.), Studii de teoria categoriilor, Editura Academiei Române, 2019
 46. Alexandru Surdu, "Logica genetică a lui C. Rădulescu-Motru", in: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Mona Mamulea, Mihai Popa, Titus Lates (coord.), Studii de istorie a filosofiei româneşti, XV, Problema conștiinței, Editura Academiei Române, 2019
 47. Alexandru Surdu, "Rațiunea și Ceestele (Essentia)", in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
 48. Ion Tanasescu, "Psihologia din punct de vedere empiric în calitate de contribuție la filosofia pozitivă", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 49. Oana Vasilescu, "Despre cale şi metodă", in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019
D) Traduceri
 1. Ernst Cassirer, Newton și Leibniz, traducere de Alexandru Boboc, in: Alexandru Surdu, Alexandru Boboc, Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tanasescu (coord.), Studii de istorie a filosofiei universale, Vol. XXVII, 2019 
 2. Paracelsus, Ars Alchimica - Sapte tratate in care se vorbeste despre Natura, Stiinta si Arta Spagirica, traducere de Ilie Iliescu, Editura Herald, 2020
 3. F.W.J. Schelling, Deducție generală a procesului dinamic sau a categoriilor fizicii, traducere de Dragos Popescu, in: Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu (coord.), Probleme de logica, Vol. XXII, Editura Academiei Române, 2019
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

 

 1. Conferinţele Centrului FAM, Semestrul de primăvară, 2020

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice

 

 1. CfP: Studia UBB Philosophia (Issue 3/2020). Knowledge-that/knowledge-how: between phenomenology and analytic philosophy. Deadline for papers: September 15th, 2020 

B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 1. Conferința Națională Online de Filosofie Teoretică pentru studenți, a treia ediție. Deadline pentru rezumate: 10 aprilie 2020.
 2. CfP: Conferința Națională de Etică Aplicată. Deadline pentru rezumate: 15 Aprilie 2020.
 3. CfP: Conferința națională de estetică și filosofia artei „Ion Ianoși”, ediția a VIII-a. Deadline pentru rezumate: 26 aprilie 2020.
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2020 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list