Newsletter de filozofie 31 October 2018
View this email in your browser

Nr. 10 (149) / octombrie 2018

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Tamara Cărăuș, Elena Paris (eds.), Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance. A Radical Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge, 2018
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Andreea Smaranda Aldea, "Imagination and Its Critical Dimension – Lived Possibilities and An Other Kind of Otherwise", The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Vol. 17, 2018
 2. Viorel Cernica, "Problems, Ideas, Concepts and Methods in Romanian Philosophy in the Last Century", Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, Heft 73, 2018
 3. Mădălina Diaconu, "«Le malheur d’être roumain». Cioran und die Last der Herkunft", Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie, Heft 73, 2018
 4. Christian Ferencz-Flatz, "Ten theses on the reality of video-chat: A phenomenological account", The European Journal of Communication Research, 2018 
 5. Sandu Frunză, "Philosophical Counseling and the Practices of Dialogue in a World Built on Communication", Postmodern Openings, Vol. 9, No. 3, 2018
 6. Florin Lobonţ, Ionuţ Mladin, "Philosophical-Ethical Alleviation of Perceptive Experience of Corporeality in Terminally Ill, Ethics of Emerging Biotechnologies: From Educating the Young to Engineering Posthumans, Vol. 1, 2018 Sufferers"
 7. Lucian Petrescu, "Scholastic Logic and Cartesian Logic", Perspectives on Science, Vol. 26, Issue 5, 2018
 8. Andrei Poama, "Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A Prolegomenon", Criminal Law and Philosophy, Vol. 12, Issue 4, 2018
 9. Maria Sinaci, "Neuroethics and Moral Enhancement: The Path to a Moral World?", Ethics of Emerging Biotechnologies: From Educating the Young to Engineering Posthumans, Vol. 1, 2018
 10. Irina Velicu, Gustavo García-López, "Thinking the Commons through Ostrom and Butler: Boundedness and Vulnerability", Theory, Culture and Society, Vol. 35, Issue 6, 2018
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Tamara Cărăuș, "Introduction: Migrant Protests as Radical Cosmopolitics", in: Tamara Cărăuș, Elena Paris (eds.), Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance. A Radical Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge, 2018
 2. Tamara Cărăuș, "Cosmopolitan ‘Hidden Transcripts’? Becoming In/Visible as A Strategy of Migrant Resistance", in: Tamara Cărăuș, Elena Paris (eds.), Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance. A Radical Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge, 2018       
 3. Elena Paris, "«No One Is Illegal»: Law and The Possibilities for Radical Cosmopolitics", in: Tamara Cărăuș, Elena Paris (eds.), Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance. A Radical Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge, 2018      
 4. Camil-Alexandru Pârvu, "Solidarity Before Citizenship: Cosmopolitanism and Migrant Protests", in: Tamara Cărăuș, Elena Paris (eds.), Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance. A Radical Political Philosophy of Cosmopolitanism, Routledge, 2018  
 5. Dan Zeman, "Perspectival plurality, relativism, and multiple indexing", in: Robert Truswell, Chris Cummins, Caroline Heycock, Brian Rabern, Hannah Rohde (eds.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 21, 2018                                                                                                               sus
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Remus Breazu, “On the Phenomenology of Anger,” Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018
 2. Cristian Ciocan, “The affective dimensions of conflict and violence,” Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018
 3. Mihaela Cătălina Condruz, “Violence through Torture and Emotional Trauma. When the victim takes the place of his torturer,” Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018
 4. Mădălina Diaconu, "Heat: a phenomenological approach", Bei Sinnen sein? To Be in One's Senses? Internationale Tagung zur Phänomenologie der Sinneswahrnehmung, Universität Koblenz-Landau, Landau, 27. September, 2018 
 5. Christian Ferencz-Flatz, "Eidetic Intuition as Physiognomy. Rethinking Adorno's Phenomenological Heritage," Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018.
 6. Lorin Ghiman, "Günther Anders’ path to the 'sociology of emotions': From the critique of Sartre’s Emotions to the phenomenology of 'captured' emotions in the Antiquiertheit des Menschen," Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018
 7. Ciprian Jeler, “Anti-instrumental instrumentality: Sartre on emotions and violence,” Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018
 8. Paul Marinescu, “From terror to the tragic of the action. Ricoeur’s views on violence,” Phenomenology of Emotions. The 4th Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, October 12-13, 2018
 9. Diana Adela Martin, Eddie Conlon, Brian Bowe, "Enhancing the social responsibility of engineers: An examination into patterns of ethics education provision in Honours Engineering programmes in Ireland", The Annual Symposium of the UK&Ireland Engineering Education Research Network, University of Portsmouth, Portsmouth, UK,1-2 November 2018
 10. Diana Adela Martin "The Case for Macroethics Engineering Education", The Irish Philosophical Society Annual Conference, University College Dublin, Center for Ethics in Public Life, Dublin, Ireland, 8-10 November 2018
 11. Diana Adela Martin, Brian Bowe, Eddie Conlon, "The Case for Case Instruction of Engineering Ethics", The Annual European Society for Engineering Education Conference, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby, Denmark, 17-21 September 2018
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Anton I. Adămuț, Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski, Editura Institutul European, 2018
 2. Ștefan Afloroaei, Fabula existențială, Editura Polirom, 2018
 3. Vasile Stanescu, Omul, între venire și plecare - însemnări, Editura Universul Juridic, 2018
 4. Gheorge Vlăduțescu, Alianța cu filosofia în primele veacuri creștine, Editura Paideia, 2018
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Beatrice Saraximaria Albu, "Gotthold Ephraim Lessing către o nouă interpretare a adevărului creştinismului", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 2. Ramona Ardelean, "Processuality as Refusal of «Freezing», «Eternizing» or Fragmenting of the Flow", Balkan Journal of Philosophy, Vol. 10, Issue 2, 2018
 3. Ana Bazac, "The Limit and the Burden: Around the Significances of the Finitude of Life", Agathos, Vol.9, Issue 2, 2018
 4. Manuel Cojocaru, "Arta ca filtru. Simple obiecte ca artă, arta ca simplu obiect", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 5. Florin Crîșmăreanu, "M. Heidegger et le concept de «destruction». Méthode ou manière de philosopher?", Agathos, Vol.9, Issue 2, 2018
 6. Marius Dobre, "Filosofia nesistematică este într-adevăr nesistematică? Cazul Emil Cioran", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 7. Cosmin Dumitrescu, "«Royal Society of London» – expresie a spiritului ştiinţific iluminist din Anglia sec. XVI–XVII", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 8. Marius Dumitrescu, "Overcoming the Value Conflict between Individual Freedom and State Authority in Spinoza’s Theological-Political Treatise", Agathos, Vol.9, Issue 2, 2018
 9. Adelin Costin Dumitru, "Feminism, Agency and Objectivity", Public Reason, Vol. 10, No. 1, 2018
 10. Vasile Petru Hațegan, "Consilierea filosofică şi bioetica, legături interdisciplinare", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 11. Adrian Muraru, "On Galen of Pergamum: The Greek Physician and Philosopher of Late Antiquity in the Roman Empire", Agathos, Vol.9, Issue 2, 2018
 12. Daniel Nica, "Preistoria autenticităţii. Surse greceşti şi creştine ale unui concept modern", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 13. Sorin Petrea, "Introducere în filosofia śivaismului kashmirian. Concepte şi idei fundamentale", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 14. Dragoș Popescu, "Sistemul devenirii întru fiinţă şi Sistemul rostirii filosofice româneşti ale lui Constantin Noica", Revista de Filosofie, Tomul LXV, Nr. 5, 2018
 15. Radu Uszkai, "Robert Nozick’s Evolutionist Turn in Ethics", Balkan Journal of Philosophy, Vol. 10, Issue 2, 2018                                                                                                                                   sus
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară D) Traduceri
 1. Dionisie Areopagitul, Despre numele divine. Teologia mistică, traducere de Marilena Vlad, Editura Polirom, 2018
 2. John Stuart Mill, Trei eseuri asupra religiei, traducere de Ștefan Bolea, editura Tracus Arte, 2018
 3. Giovanni Reale, Istoria filosofiei antice - Vol. 6: Scepticismul, eclectismul, neoaristotelismul şi neostoicismul, traducere de Cristian Şoimuşan, Editura Galaxia Gutenberg, 2018
 4. Ellen Meikins Wood, De la cetățeni la seniori, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Tact, 2018
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Conferinţele Centrului FAM, Semestrul de toamnă, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, 2018
 2. Conferința Națională a Profesorilor de Filosofie “Etica și predarea ei în învățământul preuniversitar”, Facultatea de Filosofie, București, 26-27 octombrie 2018
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Revue Roumaine de Philosophie: Problema răului în tradiția platoniciană. Abordări ontologice, etice și teologice. Deadline for papers: 10 mai 2019
 2. CfP: Studia Phaenomenologica vol. 20 (2020) – Phenomenology and the History of Platonism. Deadline for papers: May 31, 2019
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Medicine and Philosophy: The Longue durée of the Humoral Theory (Babeṣ-Bolyai University Cluj, 10-11 May 2019). Deadline for abstracts: December 15, 2018
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2018 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list