Newsletter de filozofie 31 May 2018
View this email in your browser

Nr. 5 (144) / mai 2018

Newsletterul de filozofie românească este un buletin informativ editat de Societatea Română de Fenomenologie (SRF), coordonat de Cristian Ciocan și Iulia Mîțu. Acest buletin informativ conține anunțuri despre evenimentele recente din peisajul filozofic românesc, din toate subdomeniile filozofiei.

Pentru ca informațiile să fie incluse în buletinul informativ, ele trebuie să satisfacă patru condiții:

 1. publicațiile și conferințele anunțate să țină de domeniul filozofiei;
 2. să apară în contexte academice;
 3. autorii să fie cetățeni români sau să aibă afilierea în România;
 4. informațiile detaliate să fie accesible pe internet (site-urile editurilor, revistelor, universităților etc.).

În cazul în care sumarul unei publicații (volum colectiv sau revistă) nu apare online, vă rugăm să il trimiteți la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro.

I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate

II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
D) Traduceri
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară

III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice

 
I. PREZENȚE INTERNAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Ciprian Jeler (Ed.), Multilevel Selection and the Theory of Evolution, Palgrave Macmillan, 2018
 2. Gabriel Liiceanu, Emil Cioran. Itinerari di una vita, Mimesis Edizioni, 2018
 
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din străinătate
 1. Alexandru Bejinariu, "Animal Experience: A Formal-Indicative Approach to Martin Heidegger’s Account of Animality", Human Studies, 2018
 2. Stefan Dragulinescu, "Medical Mechanisms and the Resilience of Probabilities", Episteme, 2018
 3. Marina Folescu, "Using Benevolent Affections to Learn Our Duty", Mind, Volume 127, Issue 506,  2018
 4. Andrei Mărăşoiu, "Understanding, Problem-Solving, and Conscious Reflection", Acta Analytica, Volume 33, Nr. 2, 2018
 5. Emilian Mihailov, Alexandru Dragomir, "Will cognitive enhancement create post‐persons? The use(lessness) of induction in determining the likelihood of moral status enhancement", Bioethics, Volume 32, Issue 5, 2018
 6. Adina Preda, "«Justice in Health or Justice (and Health)?»—How (Not) to Apply a Theory of Justice to Health", Public Health Ethics, 2018
 7. Ovidiu Stanciu, "La motivation de l’Époche. Patočka, critique du jeune Fink", Philosophie n° 138, 2018
 8. Claudia Șerban, "Commentaire sur L’inquiétude de la pensée", Philosophiques, Volume 44, Numéro 2, 2017
 9. Andrei Timotin, "A Hymn to God Assigned to Gregory of Nazianzus and Its Neoplatonic Context", The International Journal of the Platonic Tradition, Volume 12, Issue 1, 2018
C) Studii în volume colective publicate la edituri din străinătate
 1. Christian Coseru, "Are Reasons Causally Relevant for Action? Dharmakīrti and the Embodied Cognition Paradigm", in: Steven Emmanuel (ed.), Buddhist Philosophy: A Comparative Approach, Wiley-Blackwell, 2017
 2. Christian Coseru, "Breaking Good: Moral Agency, Neuroethics, and the Spontaneity of Compassion", in: Jake Davis (ed.), A Mirror is for Reflection: Understanding Buddhist Ethics, Oxford University Press, 2017
 3. Christian Coseru, "Interpretations or Interventions? Indian Philosophy in the Global Cosmopolis", in: Purushottama Bilimoria (ed.), Routledge History of Indian Philosophy, London: Routledge, 2018
 4. Rodica Croitoru, "Le «Canon de la raison pure» entre le possible et l'impossible", in: Jean Ferrari, Sophie Grapotte, Abdeljalil Lahjomri (dir.), Le possible et l'impossible, Librairie Philosophique J. Vrin, 2018
D) Conferințe și manifestări academice desfășurate în străinătate
 1. Smaranda Aldea, "Experiencing Difference: Normativity, Orientation, and Modality in Imagining Consciousness", Phenomenology of Norms and Normativity, University of Copenhagen, May 22, 2018
 2. Rodica Croitoru, "Le developement de l'imagination de l'ontologisme platonicien au transcendentalisme kantian", al 37-lea Congres Internațional al ASPLF, Rio de Janeiro, 24-31 martie 2018
 3. Georgiana Huian, "The inner sense in Augustine's Commentary on the Gospel of John", The Sense of Divinity, International Conference at the University of Bern, 11-12 Mai, 2018
 4. Cristina Ionescu, "The Philosopher’s Dialectical Art in the Phaedrus: What are the Objects that we Collect and Divide?", Platonic Dialectic – Inquiring Into the Nature of Things, University of Bergen, Norway, May 31st  – June 2nd, 2018
 5. Adrian Pirtea, "Between Evagrius and Messalianism: Divine Perception and the Spiritual Senses in the Writings of Joseph Hazzaya", The Sense of Divinity, International Conference at the University of Bern, 11-12 Mai, 2018
 6. Anca Vasiliu, "Intellection et pouvoir épiphanique du langage dans l’exégèse biblique de Philon d’Alexandrie. Accès à la révélation", Exégèse et Philosophie - Colloque international, Clermont-Ferrand, 31 mai - 1er juin, 2018
 7. Anca Vasiliu, "De l'âme dans le Phèdre. Les stratégies du renversement entre le prologue et la palinodie", Philosophy Seminar, Institute of Athens, 23 Mai, 2018
 8. Marilena Vlad, "Senses in Dionysus the Areopagite", The Sense of Divinity, International Conference at the University of Bern, 11-12 Mai, 2018
 9. Marilena Vlad, "Dialectic and Philosophical Divination", Platonic Dialectic – Inquiring Into the Nature of Things, University of Bergen, Norway, May 31st  – June 2nd, 2018
II. PREZENȚE NAȚIONALE
A) Cărți sau volume colective publicate la edituri din țară
 1. Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 2. Cătălin Spătaru, Situatiile-limita in politica la Karl Jaspers, Editura Institutul European, 2018
B) Articole sau recenzii publicate în reviste din țară
 1. Ştefan Afloroaei, "Discipleship and Tradition in the Romanian Philosophical Culture", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 2. Vicențiu Buzduga, "Some Ethical Issues Concerning the Employee Loyalty toward a Co- Worker and Group within Organizations", Agathos, Volume 9, Issue 1, 2018
 3. Viorel Cernica, "Functions of cultural prejudices: concepts and applications", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 4. Florin Crîșmăreanu, "Maximus the Confessor and the Metamorphosis of the Idea of Justice", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 5. Cătălin Dîrțu, "Pythagoras, Plato, and the Lyre-Soul", Agathos, Volume 9, Issue 1, 2018
 6. Ion Gagim, "La Musique : La Loi de la boucle divine", Agathos, Volume 9, Issue 1, 2018
 7. Emanuel Grosu, "La philo-calie. Le beau comme notion spectrale" (Book review), Hermeneia, Nr. 20, 2018
 8. Bogdan Gugugianu, "Secretum Secretorum: an intercultural alchemical salt of Medieval Ages" (Book review), Hermeneia, Nr. 20, 2018
 9. Cristian Iftode, "Cioran as an Ascetic and “Hunger Artist”. An Assessment of Sloterdijk’s Interpretation", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 10. Viorel Miulescu, "Law and Ethics in Dumitru Drăghicescu’s work", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 11. Cornel-Florin Moraru, "Art and Mathematics in Matila Ghyka’s Philosophical Aesthetics. A Pythagorean Approach on Contemporary Aesthetics", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 12. Oana Maria Nicuță-Nae, "Social Activism in Romanian Painting in the Early 20th Century: Reading Octav Băncilă through the lens of T. J. Clark", Hermeneia, Nr. 20, 2018
 13. Alexandru Petrescu, "La validité objective et la réalité objective des catégories kantiennes dans l’interprétation de Heidegger", Agathos, Volume 9, Issue 1, 2018
 14. Victor Alexandru Pricopi, "Augustine of Hippo on creatio ex nihilo", Agathos, Volume 9, Issue 1, 2018
 15. Marius Romila, "Le diable et son pouvoir de divination chez Saint Augustin", Agathos, Volume 9, Issue 1, 2018
 16. Anca Vasiliu, "Note liminaire. Quelques réflexions en guise d'introduction", Chora 15-16, 2017-2018
 17. Marilena Vlad, "Denys l'Aréopagite et le principe donateur de bien", Chora 15-16, 2017-2018
C) Studii in volume colective publicate la edituri din țară
 1. Alexandru Bejinariu, "Animalul din fața mea", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 2. Ileana Borțun, "În-locuirea celuilalt. Exercitarea facultății de judecare ca ospitalitate", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 3. Remus Breazu, "Conceptul heideggerian de autenticitate în Ființă și timp", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 4. Cristian Ciocan, "Diferența antropologică, structurile teritorialității și posibilitățile violenței", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 5. Cătălina Condruz, "De la întâlnirea cu Sine la întâlnirea cu Celălalt. Configurarea alterității pornind de la conceptul de contra-intenționalitate", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 6. Elvira Istrate Groza, "Criza comunității. Posibile căi spre «comunitatea fără comuniune»", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 7. Paul Marinescu, "Puncte oarbe ale identității cu sine", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 8. Bogdan Mincă, "Gândirea acțiunii ca gândire a diferenței și identității la Martin Heidegger", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
 9. Paul Sandu, "Alterizarea: constituirea persoanei prin raport cu celălalt în fenomenologia husserliană", in: Alexandru Bejinariu, Ileana Borțun (ed), Comunitate - Identitate - Diferență: Priviri fenomenologice, Editura Zeta Books, 2018 
D) Traduceri
 1. Pseudo-Aristotel, Secretul Secretelor, traducere de Luciana Cioca, Editura Polirom, 2018
 2. Alain Badiou, Mic panteon al filosofiei franceze postbelice, traducere de Iulia Dondorici, Editura Tact, 2018
 3. Étienne Gilson, Ateismul, greu de susținut, traducere de Cristina Săvoiu, Editura Tracus Arte, 2018
 4. Gabriel Marcel, Eseu de filosofie concretă, traducere de Cristina Săvoiu, Editura Tracus Arte, 2018
 5. Henri-Charles Puech, Despre gnoză și gnosticism, traducere de Cornelia Dumitru, Editura Herald, 2018
 6. Jacques Ranciere, Neînțelegerea. Politică și filosofie, traducere de Andreea Rațiu, Editura Idea, 2018
 7. Ludwig Wittgenstein, O privire filozofică (așa-numitul «Caiet brun»), traducere de Cătălin Cioabă, Mircea Flonta, Editura Humanitas, 2018
 8. Cartea Filocaliilor, traducere de Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, 2018
E) Conferințe și manifestări academice desfășurate în țară
 1. Ramus Workshop, IRH-ICUB, București, 3 Mai 2018
 2. Conferința națională de estetică și filosofia artei „Ion Ianoși”, ediția a VII-a, Facultatea de Filosofie, București, 18 mai 2018
 3. Conferinţele Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, Facultatea de Filosofie, Cluj-Napoca, Semestrul de primăvară, 2018
III. ANUNȚURI
A) Apel la contribuții pentru reviste academice
 1. CfP: Studia Phaenomenologica (2019) - On Conflict and Violence. Deadline for papers: 30 September 2018
 2. CfP: Revue Roumaine de Philosophie - Problema răului în tradiția platoniciană. Abordări ontologice, etice și teologice. Deadline: 10 mai 2019
B) Apel la contribuții pentru conferințe și colocvii academice
 1. CfP: Fenomenologie, teorie critică et. al. Noi practici ale teoriei în filozofia continentală. Deadline for abstracts: 1 august 2018
 
 
 
 
 
Vă rugăm să trimiteți informații pentru următoarele buletine informative la adresa romanian-philosophy@phenomenology.ro
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 
Copyright © 2018 Romanian Society for Phenomenology, All rights reserved.

unsubscribe from this list